Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyö on monimuotoista

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä on pitkät perinteet. Konkreettisia yhteistyön toimenpiteitä ovat mm. yhteiset tutkimushankkeet, yhteisjulkaisut ja yhteisprofessuurit. Yhteistyö tarjoaa osapuolille synergisiä etuja ja vahvistaa suomalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän vahvuutta kokonaisuutena. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöryhmä KoTuNetin tehtävä on syventää ja tiivistää tätä vuorovaikutusta. Toiminta on omaehtoista ja perustuu Unifin, Arenen ja Tulanetin keskinäiseen sopimukseen. KoTuNetin tavoitteena on mm. määritellä yhteistyölle strategisen tason tavoitteet, ideoida tapoja vahvistaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä, joko alueellista tai alakohtaista yhteistyötä sekä edistää tietoyhteisöjen ja innovaatioekosysteemien syntymistä ja kehittymistä. Alkusyksystä koostimme kampusyhteistyön hyvistä käytännöistä diasarjan ja jatkoa on tulossa mm. henkilöstöyhteistyöstä.

Sanna Marttinen,
Tulanetin toiminnanjohtaja