Mikä Tulanet on?

Tulanet on valtion tutkimuslaitosten yhteistyöfoorumi. Teemme aktiivista yhteistyötä johtajatasolta asiantuntijoihin sekä sidosryhmiemme kanssa. Toimimme myös tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä. Yhteistyömme vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Tulanetiin kuuluu yksitoista valtion tutkimuslaitosta, joissa työskentelee yhteensä noin 10 000 henkilöä. Laitokset tekevät oman alansa pitkäjänteistä tutkimusta tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Tutkimuksen lisäksi laitoksilla on vaihtelevassa määrin erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.

Ratkaisukeskeinen tutkimus kanavoituu yhteiskunnan hyödyksi yritysyhteistyön sekä laitosten viranomais- ja asiantuntijatehtävien kautta.

Tulanetin jäsenet

Tulanetin strategia

Toiminta-ajatus: Tulanet toimii tutkimuslaitosten yhteistyöfoorumina ja vaikuttaa tutkimuspolitiikkaan

Visio: Yhteistyöllä tutkimustiedosta tulevaisuuden ratkaisuja

Tulanetin strategiset tavoitteet (2030)

1. Ratkaisukeskeisen tutkimuksen puitteet ovat kunnossa

 • Toimimme tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä kansalliseen tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmään liittyvässä kehittämistyössä
 • Tuomme esiin yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusrahoitusten valmisteluissa
 • Osallistumme avoimen tieteen kansalliseen koordinointiin ja toteutukseen

2. Tutkimuslaitosten rooli tutkimusjärjestelmässä on selkeä

 • Viestimme pitkäjänteisen tutkimuksen ja asiantuntijatyön vuorovaikutuksen tuottamasta vaikuttavuudesta
 • Pidämme esillä tutkimuslaitosten yhteisiä näkökulmia
 • Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa

3. Vahva yhteistyömme tuottaa vaikuttavaa ja kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta

 • Edistämme joustavaa yhteistyötä ja resurssien tehokasta käyttöä
  • tiedon tuottamiseen ja laatuun liittyvissä asioissa
  • infrastruktuureiden ja tietoaineistojen hallinnassa ja käytössä
  • osaamisen kehittämisessä
  • muussa tutkimusta tukevassa asiantuntijatyössä
 • Verkotamme tutkijoita uusissa rajapinnoilta nousevissa teemoissa
 • Kehitämme prosesseja tutkimustiedon siirrossa päätöksentekoon ja elinkeinoelämän hyödyksi

Tulanetin strategia pdf-muodossa >>

Organisaatio

Tulanetin toimintaa johtaa pääjohtajista koostuva johtoryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Tulanetin puheenjohtajana toimii joku pääjohtajista vuoden kerrallaan. Kulloisenkin puheenjohtajan tiedot löytyvät yhteystiedot-osiosta. Yhteenliittymän toimintaa koordinoi toiminnanjohtaja Sanna Marttinen.

Käytännön yhteistyötä tehdään johtajien, tutkijoiden ja asiantuntijoiden verkostoissa.

Lue lisää toiminnastamme >>