Tunnetko tutkimuslaitokset?

Valtion tutkimuslaitokset tekevät ratkaisukeskeistä tutkimusta, joka tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa ja elinkeinoelämän uudistumista. 

Tutkimustoiminnan lisäksi laitoksilla on vaihtelevassa määrin erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä sekä maksullista ja muuta palvelutoimintaa. Tutkimuslaitokset ylläpitävät merkittäviä tutkimusinfrastruktuureita, tietoaineistoja ja pitkiä aikasarjoja yhteiskunnan eri osa-alueilta. Tutkimuslaitokset tuottavat palveluita horisontaalisesti useimmille hallinnonaloille, muulle julkiselle sektorille sekä yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Kansainvälisellä yhteistyöllä on keskeinen rooli sekä tutkimuslaitosten tutkimustoiminnassa että asiantuntija- ja viranomaistehtävissä.

Suomen 12 valtion tutkimuslaitosta toimivat seitsemällä eri hallinnonalalla. Laitokset määrittelevät tutkimuksen painopisteet yhdessä tulosohjaavan ministeriön kanssa. Itse tutkimus on riippumatonta ja sen rahoitus tulee osin valtion budjetista ja osin kilpailtuna useista lähteistä kotimaiselta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä kansainvälisiltä rahoittajilta.

 

Valtion tutkimuslaitokset löydät täältä

 

Lue lisää tutkimuslaitosten

vaikuttavuudesta >>

yritysyhteistyöstä >>

henkilöstöstä >>

rahoituksesta >>

tutkijan urapoluista >>