Tutkimuslaitoksissa työskentelee yli 10 000 tutkijaa ja asiantuntijaa

Tutkimuslaitoksissa tehdään tutkimuksen lisäksi monenlaista asiantuntija- ja viranomaistyötä. Tutkimuksen ja muiden tehtävien osuudet vaihtelevat laitoksittain.

Tieteellinen tutkimus on laitosten asiantuntijatehtävien perusta. Tutkimuslaitosten asiantuntijat osallistuvat mm. lainsäädäntötyöhön, toteuttavat lakisääteisiä seurantoja ja ylläpitävät rekistereitä. Osalla on myös esimerkiksi valvontaan, luvitukseen ja tukien myöntämiseen liittyviä viranomaistehtäviä. Monet tutkimuslaitosten asiantuntijatehtävistä tuottavat tietoa myös tutkimuksen käyttöön.

Tutkimuslaitosten T&K-toimintaan käytettyjen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt noin 2 200 htv:ta vuosien 2011-2021 aikana. Tämä johtuu suurelta osin vuonna 2013 käynnistyneestä tutkimuslaitosuudistuksesta, jolloin osa tutkimuslaitosten valtion rahoituksesta siirrettiin uusiin kilpailullisiin rahoitusinstrumentteihin.