Tutkimuslaitoksilla on monimuotoinen suhde elinkeinoelämään

Useilla tutkimuslaitoksilla yhteistyö yritysten kanssa eri muodoissaan on niille laissa määritelty tehtävä. Tavoitteena on elinkeinoelämän uudistumisen ja kilpailukyvyn tukeminen.

Tutkimuslaitosten ja yritysten suoran yhteistyön muotoja ovat

  • ratkaisukeskeinen T&K yhteistyö
  • innovaatioiden tuottaminen ja yritysten tukeminen innovaatiotoiminnassa
  • tiedontuotanto, osaamisen edistäminen, neuvonta, koulutus omilla toimialoillaan
  • tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurien ylläpito ja palvelujen tarjonta yrityksille
  • tietoaineistojen tuottaminen ja jalostaminen yritysten käyttöön (esim. pitkät aikasarjat, rekisterit ja reaaliaikaiset havainnot)

Tutkimuslaitokset vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön

  • osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen ja muihin politiikkaprosesseihin
  • turvallisuuteen liittyvien tehtäviensä kautta (esim. sääpalvelut)

Tutkimuslaitokset ovat mukana edistämässä vientiä

  • ”avaamalla ovia” yrityksille kansainvälisten suhteiden avulla
  • varmistamalla viennin edellyttämää yritysten toiminnan ja tuotteiden laatua valvonnan avulla (esim. elintarvikkeet)