Tutkimuslaitosten tuottamalla tutkimustiedolla on monta vaikuttavuuspolkua

Tutkimuslaitokset tuottavat tietoa yhteiskunnan eri osa-alueilta tutkimuksen ja erilaisten tiedonkeruiden avulla. Tutkitun tiedon avulla tutkimuslaitokset

 • tukevat päätöksentekoa. Tutkimuslaitokset tarjoavat systeemitason ymmärrystä toimialojen murroksissa ja asiantuntijaosaamista politiikkaprosessien eri vaiheissa
 • tukevat elinkeinoelämän kehitystä ja uudistumista
  varmistavat yhteiskunnan turvallisuutta. Tutkimuslaitosten tehtäviin kuuluu riskeihin varautuminen ja niiden ehkäisy. Riskien realisoituessa niillä on valmius toimia ja ohjeistaa muita toimijoita.
 • tukevat yhteiskunnan huoltovarmuutta ja resilienssiä
 • ennakoivat yhteiskunnan muutoksia
 • kehittävät uusia menetelmiä ja teknologioita
 • tuottavat asiantuntijapalveluita
 • tukevat kehittyvien maiden osaamista yhteistyöprojekteissa
 • kaupallistavat tutkimusta
 • osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja välittävät tietoa kansalaisille median kautta