Korkeakouluyhteistyö

Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyö

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöryhmä KoTuNetin tehtävänä on syventää ja tiivistää ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välistä yhteistyötä.

KoTuNetin tavoitteena on

 • määritellä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyölle strategisen tason tavoitteet arviointikriteereineen,
 • ideoida tapoja vahvistaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä, joko alueellista tai kahdenvälistä yhteistyötä sekä
 • edistää tietoyhteisöjen ja innovaatioekosysteemien syntymistä ja kehittymistä.

Vuonna 2019 toiminnan painopistealueina ovat henkilöstöyhteistyön näkyväksi tekeminen ja tietovarantojen hyödyntämisen edistäminen.

Toiminta on omaehtoista ja perustuu UNIFIn, Arenen ja Tulanetin keskinäiseen sopimukseen.

KoTuNet-yhteistyöryhmän jäseniä ovat

 • Ari Laaksonen, Tieteellinen johtaja, Ilmatieteen laitos
 • Ilkka P.Laurila, Kehitysjohtaja, Luonnonvarakeskus (puheenjohtaja)
 • Petri Lempinen, Toiminnanjohtaja, Arene
 • Sanna Marttinen, Toiminnanjohtaja, Tulanet
 • Kristiina Mäkelä, Provosti, Aalto yliopisto
 • Susanna Näreaho, Erityisasiantuntija, Metropolia AMK
 • Taina Pihlajaniemi, Vararehtori, Oulun yliopisto
 • Petri Raivo, Rehtori, Karelia AMK
 • Leena Wahlfors, Toiminnanjohtaja, UNIFI
 • Anna Humalamäki, Viestintäasiantuntija, UNIFI

Tiedote 9.8.2018: Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kampusyhteistyöllä monia myönteisiä vaikutuksia – ”Pystytään synnyttämään osaamiskeskittymä, joka houkuttelee opiskelijoita ja huippututkijoita”