Mitä Tulanet tekee?

Tulanet kokoaa tutkimuslaitosten näkökulmia ja toimii tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspoliittisessa keskustelussa.

Pidämme esillä ratkaisukeskeisen tutkimuksen roolia innovaatioiden syntymisessä ja yhteiskunnan päätösten pohjana

 • Edustamme tutkimuslaitoksia työryhmissä
 • Annamme lausuntoja ja kannanottoja
 • Tapaamme aktiivisesti päättäjiä, tiedemaailman tahoja ja elinkeinoelämän edustajia.

Olemme mukana useissa tutkimusalan asiantuntijaverkostoissa ja yhteistyöelimissä, kuten

 • Työ- ja elinkeinoministeriön EU20-jaosto (EU-asioiden komitean tutkimus- ja innovaatiojaosto, laaja kokoonpano)
 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumi
 • Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi
 • Finn-ARMA – tutkimuksen tuen ja hallinnon asiantuntijoiden yhteistyöverkosto.

Lisäksi tutkimuslaitosten johtajat vaikuttavat mm. näissä keskeisissä tutkimusalan foorumeissa

 • Tutkimus- ja innovaationeuvosto
 • Tutkimusinfrastruktuurikomitea
 • Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallitus
 • CSC:n hallitus ja neuvottelukunta.

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sisarjärjestöjemme Unifin ja Arenen kautta.

Tulanet edistää osaamisen ja resurssien tehokasta käyttöä tutkimuslaitosten kesken

Asiantuntijaverkostoissamme kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä. Tällä hetkellä aktiivisina vertaisverkostoina toimivat

 • Tutkimusjohtajat
 • Viestintäjohtajat
 • Tietojohtajat
 • Henkilöstöjohtajat
 • Talousjohtajat
 • Turvallisuusjohtajat
 • Laboratoriojohtajat
 • EU-rahoituksen asiantuntijat
 • Juristit
 • Osaamisen kehittäjät
 • Kansainvälisen projektitoiminnan asiantuntijat
 • Kansainvälisten rekrytointien asiantuntijat
 • Tutkimusinfrastruktuuriasiantuntijat
 • Tiedonhallinnan asiantuntijat
 • Tietopalveluasiantuntijat
 • Tietosuojavastaavat
 • Työhyvinvoinnin asiantuntijat.

Käytämme resurssejamme viisaasti

 • Järjestämme yhteisiä koulutuksia 
 • Edistämme henkilökiertoa ja mentorointia
 • Toimimme yhteisissä laboratorioissa.

Tulanet edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja asiantuntijatyötä sekä tietoaineistojen ja tutkimuksen avoimuutta

 • Verkotamme eri alojen tutkijoita
 • Toimimme läheisessä yhteistyössä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa
 • Osallistumme aktiivisesti avoimen tieteen käytäntöjen kehittämiseen.