Mitä Tulanet tekee?

Tutkimuksella on tärkeä rooli uusien innovaatioiden syntymisessä ja yhteiskunnan päätösten pohjana.

Tulanet vaikuttaa ratkaisukeskeisen tutkimuksen tekemisen edellytyksiin

 • Annamme lausuntoja ja kannanottoja
 • Edustamme tutkimuslaitoksia työryhmissä
 • Tapaamme aktiivisesti tiedemaailman tahoja, päättäjiä ja elinkeinoelämän edustajia.

Tulanet toimii kansainvälisesti ja verkostoissa

Kansainväliset verkostot ovat olennainen osa tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa ja viranomaisroolia. Tulanet on mukana vaikuttamassa EU:n tutkimusrahoitukseen mm. kansallisen jaostotyön kautta.

Tulanetin asiantuntijaverkostoissa vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja kehitetään tiedon tuotannon ja hallinnan menetelmiä. Tällä hetkellä aktiivisia yhteistyöryhmiä toimii seuraavilla aihe-alueilla:

 • Laboratoriot
 • Tietopalvelut
 • Datanhallinta
 • Osaamisen kehittäminen
 • Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöryhmä KoTuNet

Tulanet edistää tehokkaampaa tutkimusresurssien käyttöä

 • Yhteiset koulutukset
 • Yhteislaboratoriot
 • Yhteiset hankinnat

Tulanet edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja asiantuntijatyötä sekä tietoaineistojen ja tutkimuksen avoimuutta

 • Verkotamme eri alojen tutkijoita
 • Toimimme läheisessä yhteistyössä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa
 • Osallistumme aktiivisesti avoimen tieteen käytäntöjen kehittämiseen.