Tutkittu tieto on #mutuaihmeellisempää

Mennäkö mutulla vai turvautuako tutkittuun tietoon? Molemmille on paikkansa. Mitä suurempi päätös, sitä tärkeämpää on huomioida, mitä tutkittua tietoa aiheesta on.

Tutkimuslaitokset tuottavat tälläkin hetkellä erittäin laaja-alaisesti tutkittua tietoa päättäjien, elinkeinoelämän ja kansalaisten käyttöön. Tiedon avulla rakennetaan kilpailukykyistä, hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea.

Tutkittu tieto on järjestelmällisesti tehdyn tutkimuksen tulos. Se ei synny tyhjästä vaan rakentuu aiemman tiedon päälle. Tutkimuksen luotettavuus varmistetaan antamalla muiden tutkijoiden arvioida käytettyjä menetelmiä ja tehtyjä päätelmiä. Myös tiedemaailman ulkopuolella käytävä rakentava keskustelu vie tutkimusta eteenpäin. Tutkittu tieto ei ole kenenkään mielipide tai henkilökohtainen kokemus, vaan paras tämänhetkinen käsityksemme asioista.

Tutkitun tiedon luonteeseen pääsee nyt tutustumaan #mutuaihmeellisempää-kampanjassa, jonka Tulanet on tuottanut yhteistyössä neljän muun tutkimusalan organisaation kanssa: Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Lisätietoja kampanjasta

Myös Tulanetin blogissa pureudutaan tänä vuonna tutkitun tiedon merkitykseen. Jäsenorganisaatioidemme asiantuntijat kertovat, miten he hyödyntävät tutkittua tietoa työssään.

Ensimmäisessä #mutuaihmeellisempää-blogissa Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Pia Perttula kertoo, miten mutu ja tutkittu tieto törmäävät työturvallisuuskysymyksissä.

Lisää blogeja on tulossa lähikuukausina!

#mutuaihmeellisempää-blogit