Scientific Writing – Tieteellinen kirjoittaminen (eng.) (21.3. and 4.4.)

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
21/03/2023 - 04/04/2023
09:15 - 11:30


Esittely

Ajankohta: Seminaariosuudet ti 21.3. klo 9.15-11.30 ja ti 4.4. klo 9.15-11.30 sekä pienryhmiin osallistuville 5/2023 + Workshop-harjoittelu 4 x 1,5h.
Kaikki tapaamiset etäyhteydellä (Teams). Opetuskieli on englanti.

Time: Seminar sections Tue 21.3. from 9.15 to 11.30 and Tuesday 4.4. from 9.15 to 11:30 and for those participating in small groups 5/2023 + Workshop training 4 x 1.5h.
Place: Teams. Teaching in English.

Tavoite

1) Teoriaosuus (2 krt, à 3 x 45 min)
Kaksi (2) yhteistä seminaarimuotoista tapaamista: 21.3. ja 4.4. klo 9.15 – 11.30
Tavoite ja toteutus: Tieteellisen tekstin tavoitteet ja rakenne, keskeinen terminologia. Osallistujat saavat myös tieteellisen kirjoittamisen manuaalin General Guide to Scientific Writing ja muuta kirjoittamista koskevaa materiaalia englanniksi.
Lisäksi jakautuminen pienryhmiin ja käytännön asioista sopiminen.

2) Workshop-harjoittelu
Kurssiosuuden pituus on vähint. 4 x 90 min/pienryhmä osallistujien tarpeisiin räätälöityä etäopetusta.
Tavoite ja toteutus: Oma artikkelin työstäminen valmiiksi sekä vertaisryhmän tuki.

3) Henkilökohtainen palaute
Koulutukseen kuuluu myös kouluttajan antama kriittinen palaute ja oman artikkelin stilisointia.

4) Artikkelien julkaisu, kurssin päätös
Yksi (1) yhteinen seminaarimuotoinen tapaaminen, 3 x 45 min (5/2023)
Tavoite ja toteutus: artikkelien saattaminen julkaisukelpoiseen kuntoon ja muut tarvittavat toimenpiteet.

In English:
1) Theory part (2 times, à 3 x 45 min)
Two (2) joint seminar meetings: 21.3. and 4.4. 9.15 – 11.30.
Aim and implementation: Aims and structure of the scientific text, key terminology.
Participants will also receive the General Guide to Scientific Writing and other writing material in English. In addition, participants are divided into small groups and practical matters are agreed upon.

2) Workshop: Teaching tailored to the needs of small groups. The length of the course section is at least 4 x 90 min.
Aim and implementation: Finishing my own article and peer support.

3) Personal feedback
The training also includes critical feedback from the trainer and stylization of your own article.

4) Publication of articles, course conclusion
One (1) joint seminar-type meeting, 3 x 45 min (5/2023)
Objective and implementation: Processing articles into publishable condition and other necessary measures.

Kenelle kurssi soveltuu

Tutkijat ja asiantuntijat Tulanet-verkostossa.
(Osallistuminen mahdollista GTK:n, IL:n, Luken, MML:n, Ruokaviraston, SYKEn, STUK, VTT:n, THL:n, TTL:n henkilöstölle).
For researchers and experts in the Tulanet.

Koulutuspaikka

Teams

Ilmoittautuminen: 10.3.2023 mennessä täältä

Registration: by March 10, 2023 here

Kysy lisätietoja

Kouluttaja: Ph.D Mary Green, Maison de Quartier Oy, www.Kielipalvelut.net
Anne Eira, SYKE

Contact person: Anne Eira, SYKE anne.eira@syke.fi and coordinator Elenita Suominen, Kielipalvelut.net, elenita@kielipalvelut.net