Neuvotellen tuloksiin (Tulanet)

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
06/11/2019
08:45 - 16:00


Esittely

Neuvottelu on tavoitehakuinen, osallistujien välinen ja tiettyjä pelisääntöjä noudattava vuorovaikutustapahtuma. Neuvotteluja tarvitaan mm. päätöksien tekemiseen, erimielisyyksien selvittämiseen ja yhteisymmärryksen aikaansaamiseen.
Neuvottelu kannattaa aina nähdä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustilanteena, jossa yhteistyö on mahdollista. Neuvotteluun ja sen kulkuun vaikuttavia tekijöitä on runsaasti: tavoite, neuvottelijat, tilannetekijät, valmistautuminen ja viestintä.

Tavoite

Osallistuja
– harjaantuu toimimaan tilanteen ja tavoitteen mukaan
– saa välineitä neuvotteluiden läpivientiin ja tuloksellisten päätösten saavuttamiseen haasteellisissakin neuvottelutilanteissa
– oppii kuuntelemisen ja argumentoinnin tärkeyden neuvottelussa
– tunnistaa tapansa neuvotella ja sen vaikutuksen toisiin
– oivaltaa neuvottelijan tyylin ja osallistumistapojen merkityksen neuvottelun tulokseen.

Kenelle kurssi soveltuu

Tulanet -laitosten henkilöstölle.

Sisältö

– Neuvottelu työtapana
– Neuvotteluprosessi: valmistautuminen, neuvottelu ja neuvottelun jälkihoito
– Kuuntelemisen ja argumentoinnin taidot neuvottelussa
– Neuvottelustrategiat ja – taktiikat
– Osallistujien roolit ja vaikuttamiskeinot neuvottelussa
– Haasteelliset neuvotteluosapuolet ja neuvottelut
– Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu
– Neuvottelutaidon harjoitukset

Lisätiedot

Osallistumismaksu n. 220,00€ / hlö + alv 24%. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen.
Etäosallistuminen ei ole tilaisuuden luonteen vuoksi mahdollista.

Yhdyshenkilöt

Kouluttaja: Marsa Bäck, Suomen Puheopisto Oy
Tulanet-yhdeyshenkilö: Anne Eira, SYKE (anne.eira@ymparisto.fi)