Tutkimustiedon turvin kohti uutta luovaa Suomea

Tutkimustieto on välttämätön osa Suomen ja suomalaisten hyvinvointia modernissa maailmassa. Valtion TKI-lisärahoitus tarjoaa yhdessä yrityksistä tulevien investointien kanssa meille loistavan mahdollisuuden rakentaa parempaa Suomea tutkimuksen avulla ja vahvistaa suomalaista osaamista. Raha ei kuitenkaan automaattisesti muutu vaikuttavaksi tiedoksi ja siihen pohjaavaksi hyvinvoinniksi, vaan rahalle on löydettävä käyttökohteet vaikuttavuuslähtöisesti.

Valtion tutkimuslaitokset ovat osana tutkimusyhteisöä mukana rakentamassa tutkimuspohjaista kestävää kasvua sekä hyvinvointia ihmisille ja ympäristölle. Tutkimuslaitokset tekevät ratkaisukeskeistä tutkimusta elinkeinoelämän ja päätöksenteon tueksi ja yhdistävät hallintoa ja elinkeinoelämää. Tutkimuslaitokset ehdottavat kolmiosaista yhteistyöhön rakentuvaa ohjelmaa varmistamaan TKI-lisärahoituksen vaikuttavuutta: 1) kunnianhimoiset TK-ohjelmat, joilla etenemme kohti uutta luovaa Suomea, 2) nopea vastaaminen yhteiskunnalle tärkeiden alojen osaamisvajeeseen oikein suunnatuilla post doc -ohjelmilla sekä 3) STN-lisärahoitus erityisesti nopeasykliseen, päätöksenteon tueksi tehtävään tutkimukseen.

Oman perusrahoituksensa turvin tutkimuslaitokset ovat luoneet osaamisen ja rakenteet, jotka ovat mahdollistaneet menestyksen kilpailussa ulkopuolisesta rahoituksesta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. TKI-lisärahoituksen avulla tutkimuslaitosten on mahdollista panostaa TK-yhteistyöhön ja alojensa osaamisen kehittämiseen yhä vahvemmin. Tutkimuslaitosten perusrahoituksen turvaaminen on välttämätön edellytys sille, että tutkimuslaitokset pystyvät vastedeskin palvelemaan yhteiskunnan ja yritysten tarpeita.

Näiden linkkien takaa pääset tutustumaan tarkemmin tutkimuslaitosten ehdotuksiin siitä, miten TKI-kokonaisuutta tulisi täydentää, kun kehitämme uutta luovaa Suomea.

1.  Kunnianhimoiset TK-ohjelmat, joilla etenemme kohti uutta luovaa Suomea
2.  Nopea vastaaminen yhteiskunnalle tärkeiden alojen osaamisvajeeseen oikein suunnatuilla postdoc -ohjelmilla
3.  STN-lisärahoitus erityisesti nopeasykliseen, päätöksenteon tueksi tehtävään tutkimukseen
+   Tutkimuslaitosten osaamisen ja kyvykkyyksien vahvistaminen vastaamaan elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeita

 

 

Yhteydenotot
Mikael Collan, Tulanetin puheenjohtaja mikael.collan[at]vatt.fi, puh. 029 551 9401
Sanna Marttinen, Tulanetin toiminnanjohtaja, sanna.marttinen[at]tulanet.fi, puh. 029 532 6356

www.tulanet.fi
Twitter @tulanetFI
@linkedin.com/company/tulanet