THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta Tulanetin uudeksi puheenjohtajaksi

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta toimii Tulanetin puheenjohtajana vuonna 2023. Tulanet-verkosto on valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä, joka vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tuottavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Tulanetin puheenjohtaja Markku Tervahauta

”Tutkimuslaitosten rooli yhteiskunnan toimintojen turvaamisessa erilaisten kriisien, kuten pandemian, ilmastonmuutoksen, luontokadon ja Venäjän hyökkäyssodan keskellä on merkittävämpi kuin koskaan. Tulanet-verkoston päämääränä on vaikuttaa siihen, että tutkimuslaitosten laaja asiantuntemus tulee täysimääräisesti hyödynnetyksi yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa”, Tervahauta sanoo.

”Strategisesti johdettuina, riippumattomina valtionhallinnon toimijoina tutkimuslaitokset voivat tarttua nopeasti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, mutta on pidettävä huoli siitä, että tutkimuksen ja korkeatasoisen asiantuntijatyön toimintaedellytykset turvataan”, hän jatkaa.

Tervahaudan mukaan nykyistä voimakkaampaa panostusta tarvitaan erityisesti soveltavaan tutkimukseen, jonka edellytykset ovat viime vuosina heikentyneet.

Vuosina 2011–2020 tutkimuslaitosten tutkimukseen käytettävä perusrahoitus laski 28 prosenttia, mikä on vaikeuttanut kilpaillun rahoituksen hankkimista, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä tutkimusympäristöjen ylläpitämistä.

Tammikuun alussa tuli voimaan uusi TKI-rahoituslaki, ja rahoituksen suuntaviivoja valmistellaan parhaillaan.

”Tutkimuslaitokset voivat saada Suomeen lisää TKI-rahoitusta esimerkiksi erilaisten EU-ohjelmien kautta. Rahoituksen hakemisen voi kuitenkin estää ohjelmien vaatiman vastinrahoituksen puute. On keskeistä saada ratkottua tämänkaltaiset ongelmat ja luotava järjestelmä, jonka avulla on mahdollista ja joka kannustaa kansainvälisen rahoituksen hakemiseen”, Tervahauta toteaa.

Hänen mukaansa tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli tutkimuksen, päätöksenteon ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukijoina.

”Tulevat rahoitusratkaisut on toteutettava tutkimuslaitokset huomioiden. Nykymuodossaan esimerkiksi tutkijakoulujen rahoitus ei kannusta tutkimuslaitoksia riittävästi osallistumaan tohtorien koulutukseen.”

Yksi Tulanetin tavoitteista vuonna 2023 onkin olla aktiivisesti mukana rakentamassa uudenlaista tohtorikoulutuksen rahoitusmallia. Lisäksi tavoitteena on kehittää tutkimuslaitoksille yhteisiä toimintamalleja, joilla voidaan lisätä tutkijoiden liikkuvuutta ja tukea kansainvälisten osaajien asettumista Suomeen.

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetiin kuuluvat
• Geologian tutkimuskeskus (GTK)
• Ilmatieteen laitos (IL)
• Luonnonvarakeskus (Luke)
• Maanmittauslaitos (MML)
• Ruokavirasto
• Suomen ympäristökeskus SYKE
• Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
• Työterveyslaitos (TTL)
• Valtion taloudellinen tutkimuslaitos (VATT) sekä
• Ulkopoliittinen instituutti (UPI)

Seuraa Tulanetin kuulumisia ja kannanottoja Twitterissä @TulanetFI ja verkkosivuilla www.tulanet.fi.

Lisätiedot:
Markku Tervahauta, Tulanetin puheenjohtaja, THL:n pääjohtaja
puh. 029 524 6001, markku.tervahauta[at]thl.fi, Twitter: @mapetti

Sanna Marttinen, Tulanetin toiminnanjohtaja
puh. 029 532 6356, sanna.marttinen[at]tulanet.fi, Twitter: @SannaMartti