Ilmakehän huippuosaamista Suomesta johdettuna

Esittelyssä: Pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuuri ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure)

Ilmansaasteet ja muut ilman epäpuhtaudet eivät tunne rajoja, vaan ne liikkuvat vapaasti maasta toiseen. Ne myös vaikuttavat ilmakehän prosesseihin ja ilmastonmuutokseen kaukana syntypaikastaan. Tämän vuoksi niitä on mitattava laajalla alueella, mutta samalla tavalla kaikkialla.

ACTRIS tarjoaa huippulaadun mittausdataa 80 mittausasemalta Euroopasta ja sen ulkopuolelta, mahdollisuutta käyttää liikkuvia mittausasemia ja keinotekoisen ilmakehän simulointikammioita erityismittauksiin, asiantuntijapalveluita sekä koulutusta. Nämä palvelut ovat vapaasti saatavilla tutkijoiden, yritysten sekä yhteiskunnan tarpeisiin.

Kaikkiaan ACTRIS:ssa on mukana 18 Euroopan maata ja yli 100 tutkimuslaitosta. ACTRIS:n päämaja ja muita keskeisiä toimintoja tullaan sijoittamaan Suomeen. ACTRIS:n lisäksi Suomesta johdetaan jo hiilen kiertoon ja kasvihuonekaasuihin keskittyvää ICOS-tutkimusinfrastruktuuria (Integrated Carbon Observing System). Yhdessä nämä luovat Suomelle hyvin vahvan aseman eurooppalaisessa ilmakehä- ja ilmastonmuutostutkimuksessa.

ACTRIS-toimijat Suomessa ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Toimintaa rahoittavat Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

www.actris.eu ja @ACTRISRI