Merentutkimus Itämeren palveluksessa

Esittelyssä: Suomen merentutkimuksen infrastruktuuri FINMARI

Meille suomalaisille Itämeri on tärkeä ja rakas virkistyksen lähde sekä elinkeinon perusta. Sen käyttö ja vaaliminen on monelle sydämen asia. Viimeisen 40 vuoden aikana ovat kuitenkin myrkyllisten sinilevien massaesiintymiset lisääntyneet merkittävästi rehevöitymisen seurauksena. Meren tilan parantaminen on yhteinen asiamme, ja siinä merentutkimuksen tuottamalla tiedolla ja palveluilla on tärkeä rooli.

FINMARI on suomalaisen merentutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä. Se kokoaa havaintotoiminnan ja kokeellisen tutkimuksen, tavoitteena ymmärtää meriekosysteemin toimintaa, siinä esiintyviä vaihteluita ja niiden syitä. Sen tuottama tieto auttaa päättäjiä, yrittäjiä ja kansalaisia tekemään hyviä arjen valintoja sekä kauaskantoisia päätöksiä.

Sinilevien esiintymisestä ja riskeistä on tiedotettu viikoittain jo yli 20 vuoden ajan. Tulevan kesän sinileväennuste tehdään keväisin tutkimusalus Arandan matkalla mitattujen veden ravinnepitoisuuksien perusteella.

Kesällä sinilevien määrää ja lajistoa seurataan mikroskopoimalla mereltä kerättyjä näytteitä. Lisäksi Saaristomerellä automaattinen kuvantamislaite tarkkailee sinilevien määrää reaaliaikaisesti. Kaupallisiin aluksiin (mm. Silja Serenade) on asennettu sinilevän määrää mittaava automaattinen Alg@line-laitteisto. Myös satelliittikuviin  pohjautuvat sinilevätulkinnat sekä Rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisten lähettämät havainnot ovat tärkeitä tiedonlähteitä.

FINMARIn tuottamia muita merkityksellisiä palveluita kansalaisille ovat muun muassa meriveden lämpötilan ja vedenkorkeuden mittaukset: vedenkorkeus – Ilmatieteen laitos , aallonkorkeus – Ilmatieteen laitos sekä jäätilanne – Ilmatieteen laitos.

FINMARI kokoaa yhteen käytännössä kaikki Suomen Itämerta tutkivat organisaatiot. Toimintaa koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE ja mukana toiminnassa ovat Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Linkkejä:
https://itameri.fi/fi-FI
FINMARI

Kuvat:
Sinileväkuva SYKEkuvat/Riku Lumiaro
Partikkelikokomittari GTK/Joonas Virtasalo