Kehysriihessä T&K-rahoitusta satsattava post doc -ohjelmaan – 60 miljoonalla eurolla halutaan lisätä tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä

Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet ehdottaa, että T&K-rahoitusta suunnataan huhtikuun kehysriihessä uuteen post doc -ohjelmaan. “60 miljoonalla eurolla saamme luotua 120 uutta määräaikaista tutkijatohtorin paikkaa, joissa toimitaan läheisessä yhteistyössä etenkin elinkeinoelämän kanssa”, sanoo Tulanet-verkoston puheenjohtaja, VATT:n ylijohtaja Mikael Collan.

Suomen tulee suunnata tulevia TKI-panostuksia voimakkaasti tutkimuksen ja elinkeinoelämän tiiviiseen yhteistyöhön. Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet ehdottaa, että seuraavien kolmen vuoden aikana tutkimuslaitosten uuteen post doc -ohjelmaan rekrytoidaan 120 uutta tutkijatohtoria määrärahalla, jonka suuruus on 60 miljoonaa euroa.

“Ohjelmalla haetaan ratkaisuja muun muassa hyvinvointiin, turvallisuuteen, kilpailukykyyn ja vihreään siirtymään. Uudessa post doc -ohjelmassa ratkotaan yhteiskunnan kiperiä ongelmia yhdessä etenkin yksityisten yritysten, mutta myös julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Post doc -vaihe on väitöskirjan jälkeinen tärkeä, syventävä vaihe tutkijan uralla. Tutkijakoulutuksen hankkineiden osaajien halutaan siirtyvän nykyistä nopeammin ja joustavammin käytännön työelämään myös akateemisen maailman ulkopuolelle”, kertoo ohjelman taustoista Tulanetin puheenjohtaja, VATT:n ylijohtaja Mikael Collan.

Kansainväliseen hakuun avattavalla uudella post doc -ohjelmalla pyritään houkuttelemaan Suomeen korkeasti koulutettuja osaajia myös muualta sekä paikkaamaan kokeneiden tutkijoiden eläköitymistä.

Rahoituksella palkattaisiin yhteentoista valtion tutkimuslaitokseen tutkijatohtoreita kahden tai kolmen vuoden työsuhteisiin vuosina 2025–2027.

“Tulanetin ehdotus vastaa hallitusohjelman TKI-kirjaukseen, jonka mukaan hallitus sitoutuu nostamaan Suomen tutkimus- ja kehittämismenot (T&K) neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä”, muistuttaa Collan.

Uutta post doc -ohjelmaa ovat suunnitelleet eri hallinnonaloilla toimivat tutkimuslaitokset ja ministeriöt yhdessä, ja ohjelman rahoitusta käsitellään valtion budjetin vuoden 2024 kehysmenettelyssä. Useat ministeriöt, joiden hallinnonaloihin kuuluviin tutkimuslaitoksiin uusia tutkijatohtorien paikkoja tulisi, ovat kehysmenettelyssä puoltamassa ohjelmaa. Suunniteltua määrärahaa omien tutkimuslaitostensa osallistumiseen ohjelmaan kannattavat muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

”Uusi post doc -ohjelma on erinomainen käyttökohde lisääntyvälle T&K-rahoitukselle. Suomi tarvitsee laajasti eri aloja edustavien tutkijatohtoreiden työpanosta. Erityisen iloisia olemme siitä, että suunnitelmaamme perustuen myös ministeriöt ovat laajalla rintamalla lähteneet mukaan ehdottamaan panostuksia tutkimuslaitosten ja sitä kautta omien hallinnonalojensa mahdollisimman korkeatasoiseen tulevaisuuden osaamiseen”, sanoo Collan.

Tulanet on valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä, johon kuuluu yksitoista tutkimuslaitosta. Tulanetin jäsenorganisaatiot työllistävät noin 10 000 henkilöä.

Lisätietoja Tulanet-verkoston TKI-linjauksista löytyy Tulanetin verkkosivuilta.

 

Yhteydenotot
Mikael Collan, puheenjohtaja, Tulanet, mikael.collan[at]vatt.fi, puh. 0295 519 401
Sanna Marttinen, toiminnanjohtaja, Tulanet, sanna.marttinen[at]tulanet.fi, puh. 0295 326 356

www.tulanet.fi
Twitter @tulanetFI
@linkedin.com/company/tulanet