Monimuotoinen työyhteisö tuottaa luovempia ratkaisuja – Tutkimuslaitokset sitoutuvat rasisminvastaiseen työhön

Suomalainen tutkimus tarvitsee kansainvälisiä osaajia pysyäkseen tutkimuksen kärjessä ja voidakseen vaikuttaa yhteiskunnan uudistumiseen. He ovat tärkeä osa myös tutkimuslaitosten työyhteisöjä. Tutkimuksen tehtävä on ratkoa ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja haasteita ja luoda pohjaa kestävälle tulevaisuudelle. Monimuotoisina yhteisöinä olemme luovempia tuottamaan ratkaisuja.

Erilaisista taustoista tulevien ihmisten on voitava kokea itsensä tervetulleiksi työyhteisöissä omana itsenään. Eriarvoisuus ei kuulu työpaikkojen arkeen eikä rakenteisiin. Työntekijöiden ja heidän perheidensä kiinnittymisestä suomalaiseen yhteiskuntaan on huolehdittava. Valtion tutkimuslaitokset sitoutuvat edistämään yhdenvertaisuutta kukin tahollaan ja toisiaan sparraten. Rasismia ja syrjintää emme hyväksy missään muodossa.

Tutkimuslaitokset torjuvat syrjintää ja rasismia myös tutkimuksen ja asiantuntijatyön keinoin. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomme tutkimukseen pohjautuvaa tietoa julkiseen päätöksentekoon.

Käytännön toimia rasismin kitkemiseksi on tehtävä kaikkialla yhteiskunnassa. Tätä edellyttää myös hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Tutkimuslaitokset tekevät osaltaan työtä avoimen ja moninaisuutta arvostavan yhteiskunnan hyväksi.

 

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Ilmatieteen laitos (IL)
Luonnonvarakeskus (Luke)
Maanmittauslaitos (MML)
Ruokavirasto
Suomen ympäristökeskus Syke
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työterveyslaitos (TTL)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) sekä
Ulkopoliittinen instituutti (UPI)

Yhteydenotot
Markku Tervahauta, Tulanetin puheenjohtaja markku.tervahauta[at]thl.fi, puh. 029 524 6001
Sanna Marttinen, Tulanetin toiminnanjohtaja, sanna.marttinen[at]tulanet.fi, puh. 029 532 6356

www.tulanet.fi
Twitter @tulanetFI
@linkedin.com/company/tulanet