Tulanet-verkoston yhteinen tutkijoiden ja asiantuntijoiden mentorointiohjelma 2019–2020

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
12/11/2019 - 04/11/2020
00:00


Tulanet-verkoston yhteistyönä toteutetaan noin vuoden kestävä tutkijoiden ja asiantuntijoiden mentorointiohjelma. Ohjelma käynnistyy aloitustapaamisella 12.11. 2019 ja päättyy 4.11.2020.  Ohjelma, eli henkilökohtaisten mentorointiprosessien tuki toteutetaan Tulanetin osaamisen kehittämisryhmälle myönnetyllä Kaiku-työelämän kehittämisrahoituksella.

Mentorointiohjelma on tarkoitettu kaikille Tulanetin jäsenlaitoksissa työskenteleville tutkijoille ja asiantuntijoille, jotka ovat halukkaita kehittämään omaa ammatillista osaamistaan, jakamaan kokemukseen perustuvaa osaamistaan laitosten välillä sekä haluavat keskustella luottamuksellisesti työhön liittyvistä asioista ja kokemuksistaan.

Mentoroinnin monta toteutustapaa

Perinteisesti mentorointi on kehittämismuoto, jossa kokeneempi mentori ohjaa kokemattomampaa aktoria.  Käänteismentoroinnissa virkaiältään nuorempi voi toimia mentorina omilla vahvuusalueillaan. Ryhmämentoroinnissa yhdellä mentorilla voi olla esim. kaksi aktoria. Nykyään yhä useammin parit ovat vertaisia, jolloin voidaan puhua vertaismentoroinnista. Vertaismentoroinnissa molemmat toimivat mentoreina omilla asiantuntemusalueillaan ja aktoreina toisen asiantuntemusalueella.

Onnistunut mentorointi perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Siksi yhteisiä tapaamisia pitäisikin olla riittävän monta, vähintään 6 – 8, jotta asioista uskalletaan puhua riittävän avoimesti. Toimintatavoista sopimista tuetaan ohjelmassa yhdessä laadittavilla mentorointisopimuksilla (luottamuksellisuus, yhteydenpito, ajankäyttö, tavoitteet jne.).

Mentoriksi vai aktoriksi

Ryhdy mentoriksi, jos olet valmis auttamaan ja valmentamaan kokemustaustaltaan nuorempaa kollegaasi. Jos taas haluat kokeneemman kollegan sparrausta ja tukea kehittymisellesi, ryhdy aktoriksi. Mentorointiohjelmassa on myös mahdollista muodostaa vertaismentorointipareja, jolloin parit ovat kokemustaustaltaan samanlaisia. Ryhdytpä mentoriksi tai aktoriksi, mentorointiohjelma tukee sinua onnistuneen mentoroinnin aikaansaamisessa.

Mentorointiohjelman eteneminen

Klikkaa otsikkoa kuvan yläpuolella avataksesi kuvan pdf-muodossa.

Mentorit ja aktorit perehdytetään mentorointiin ohjelman alussa

Mentorilta ei edellytetä erityistä koulutusta mentorin tehtävään. Tärkeintä on, että hän antaa kokemuksensa ja osaamisensa aktorin käyttöön. Aktorin tärkein edellytys on, että hän on halukas ja motivoitunut kehittymään ja saamaan sparrausta. Yleensä mentorointisuhteessa molemmat osapuolet oppivat. Vaikka lähtökohtana on aktorin kehittyminen ja tukeminen, myös mentori saa yhteisissä pohdinnoissa uusia näkökulmia ja uutta tietoa. Mentorointiohjelman alussa mentorit ja aktorit perehdytetään mentorointiohjelman toteuttamiseen.

Osallistuminen ohjelmaan ja kustannukset

Osallistujien odotetaan osallistuvan  ohjelman aloitus-, puoliväli- ja päätöstilaisuuksiin paikanpäällä pääkaupunkiseudulla ja varaavan näiden  yhteyteen myös ajan tavata oma mentori/aktori kasvokkain. Ohjelman etenemistä tukevat sparrausryhmät, jotka on suunnattu mentoreille ja aktoreille omina ryhminään. Ne toteutetaan Skypen välityksellä. Kunkin viraston HR vastaa mentorointiohjelman kustannuksista. Osallistujan palkkakustannuksista ja matkakustannuksista vastaa kunkin osallistujan oma yksikkö.

Ilmottautuminen

Ilmoittautuminen on auki 2.9.- 7.10.2019. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/E27F8CD3F590A4F9.  Päätökset mentorointipareista julkaistaan viimeistään viikolla 43.

Haluatko lisäinfoa ohjelmasta? Järjestämme Skypellä infotilaisuuden ohjelmasta 16.9. klo 10-11, linkki infotilaisuuteen: Liity Skype-kokoukseen , jos linkki ei aukea, kopioi selaimeesi osoite  https://ucc.vy-verkko.fi/luke/meet/noora.salmisto/FN7PDNVZ

Tilaisuudessa kuulet lisää mentoroinnista kehittämismuotona, mentoroinnin hyödyistä ja annista, kokemuksia aiemmista mentorointiohjelmista.

Lisätietoja saat myös virastosi yhteyshenkilöltä.