Tulanet -mentorointiohjelma 2024-2025 – ilmoittautuminen

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
18/01/2024 - 29/03/2025
00:00 - 23:59


Nyt on aika ilmoittautua Tulanet-mentorointiohjelmaan 2024 – 2025

Ryhdy mentoriksi tai aktoriksi

• aktori kehittää aktiivisesti ja tavoitteellisesti osaamistaan kokeneemman kollegan tuella
• mentori auttaa, sparraa ja valmentaa kokemustaustaltaan nuorempaa kollegaa
• vertaisparit tukevat toistensa ammatillista kehittymistä
• mentori ja aktori voivat olla myös samasta organisaatiosta

Edellisessä mentorointiohjelmassa kaivattiin mentoreita mm. projektien hallintaan, johtamiseen, viestintään, poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen, projektien johtamiseen ja tutkijana toimimiseen ja vertaistukea mm. urakehityksen ja esihenkilötyön tiimoilta.

Mentorointiohjelma voi toimia myös vertaistukena eri henkilöstö- tai ammattiryhmille esim. assistentit, jotka kehittävät omaa osaamista vertaisen kanssa tai kokeneen kollegan kanssa. Mentorointi toimii myös verkostoitumisen edistäjänä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa

Lisätietoa ohjelmasta Noora Salmisto, Luke ja Minna Wasenius, Syke