Projektipäällikkövalmennus

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
13/09/2022 - 07/10/2022
00:00


Esittely

1. JAKSO: Tutkimusprojektien johtaminen 13.-14.9.2022
2. JAKSO: Projektitiimin johtaminen 6.-7.10.2022

Kenelle kurssi soveltuu

Projektivalmennus on suunnattu ensisijaisesti aloitteleville projektipäälliköille, mutta soveltuu myös projekteissa keskeisissä rooleissa toimiville asiantuntijoille.
Tulanet-valmennusta: GTK:n, IL:n, Luken, MML:n, Ruokaviraston, SYKEn, STUK:n, VTT:n, THL:n, TTL:n projektipäälliköille.

Sisältö

Valmennuksessa keskitytään tutkimusprojektien ja projektitiimien johtamiseen. Pari/pienryhmissä tehdään joko oman tutkimuslaitoksen projektitoiminnan kehittämiseen liittyvä tehtävä tai eri tutkimuslaitosten hyviä käytänteitä yhdistävä kehittämistehtävä.

2. Tutkimusprojektien johtaminen (Janne Marniemi)
13.9.2022: Janne Marniemi
• Tutkimusprojektit tuotannon välineinä
• Yhteisrahoitteisten projektien johtaminen
• Projektipäällikön roolit ja vastuut (henkilöstö- ja verkostojohtamisen näkökulma)
• Talouden hallinta tutkimusprojekteissa (Tuula Pietilä, SYKE)

14.9.2022:
• Tutkimusprojektien elinkaari, osa I: Tutkimusprojektien suunnittelu ja resurssien hallinta
• Tutkimusprojektien riskit ja niiden hallinta
• Tutkimusprojektien elinkaari, osa II: Päättäminen, seuranta ja arviointi
• Kehittämistehtävän valinta
3. Välitehtävä
4. Projektitiimin johtaminen

6.10.2022: Janne Marniemi
• Välitehtävien purku
• Tiiminä kohti yhteistä tavoitetta ja tulosta
• Tutkimuslaitoksien projektien eri sidosryhmien tunnistaminen
• Tutkimusyhteistyö sidosryhmissä
• Lean-management tutkimusmaailman palveluksessa (case–esimerkki)
• Leanin ja projektijohtamisen johtopäätökset
• Projektiviestintä ja mediasuhteet (koulutuspäällikkö Sari Ala-Honkola)
• Verkostoissa viestiminen (koulutuspäällikkö Sari Ala-Honkola)

7.10.2022: koulutuspäällikkö Riitta Tihinen
• Valmentava ote projektityön eri vaiheissa
• Tiiminä kohti yhteistä tavoitetta ja tulosta
• Erilaiset projektitiimit ja erilaisuuden ymmärtäminen
• Kv-projektit, EU-projektit, eri kulttuurien kohtaaminen projekteissa
• Tiimin dynamiikka ja vuorovaikutus
• Valmentava ote projektityössä jatkuu
• Päivien päätös ja palautekeskustelu

Koulutuspaikka

Teams-yhteydellä

Lisätietoja

Hinta: n. 600,00 € + alv/hlö, jos kurssilla 22 henkilöä. Laskutetaan tilaisuuden jälkeen.
Kouluttajat: Janne Marniemi/Ramboll, Tuula Pietilä/SYKE, Sari Ala-Honkola/HAUS, Riitta Tihinen/HAUS.
Tulanet -yhdyshenkilö: Noora Salmisto, Luke noora.salmisto@luke.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1.9.2022 mennessä täältä