Projektipäällikkövalmennus

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
02/05/2023 - 30/05/2023
09:00 - 16:00


Esittely

1. jakso: 2.5. ja 8.5.2023 Tutkimusprojektien johtaminen
2. jakso: 29-30.5.2023 Projektitiimin johtaminen
Toteutus Teamsillä

Kenelle kurssi soveltuu

Valmennus on suunnattu ensisijaisesti aloitteleville ja hieman kokemusta omaaville projektipäälliköille, joilla on jo projekti vedettävänään.

Sisältö

Valmennuksessa keskitytään tutkimusprojektien ja projektitiimien johtamiseen. Pari/pienryhmissä tehdään joko oman tutkimuslaitoksen projektitoiminnan kehittämiseen liittyvä tehtävä tai eri tutkimuslaitosten hyviä käytänteitä yhdistävä kehittämistehtävä. Valmennus toteutetaan neljän päivän mittaisena ohjelmana kahdessa jaksossa (2+2 päivää).
1. Ennakkokysely
2. Tutkimusprojektien johtaminen (Janne Marniemi)
2.5. 2023: Janne Marniemi
• Tutkimusprojektit tuotannon välineinä
• Yhteisrahoitteisten projektien johtaminen
• Projektipäällikön roolit ja vastuut (henkilöstö- ja verkostojohtamisen näkökulma)
• Talouden hallinta tutkimusprojekteissa (Tuula Pietilä, SYKE)
8.5.2023: Janne Marniemi
• Tutkimusprojektien elinkaari, osa I: Tutkimusprojektien suunnittelu ja resurssien hallinta
• Tutkimusprojektien riskit ja niiden hallinta
• Tutkimusprojektien elinkaari, osa II: Päättäminen, seuranta ja arviointi
• Kehittämistehtävän valinta
3. Välitehtävä
4. Projektitiimin johtaminen
29.5.2023: Janne Marniemi
• Välitehtävien purku
• Tiiminä kohti yhteistä tavoitetta ja tulosta
• Tutkimuslaitoksien projektien eri sidosryhmien tunnistaminen
• Tutkimusyhteistyö sidosryhmissä
• Lean-management tutkimusmaailman palveluksessa (case–esimerkki)
• Leanin ja projektijohtamisen johtopäätökset
• Projektiviestintä ja mediasuhteet (Sari Siikasalmi)
• Verkostoissa viestiminen (Sari Siikasalmi)
• Osallistuminen osana viestintää (Sari Siikasalmi)
30.5.2023: koulutuspäällikkö Riitta Tihinen
• Valmentava ote projektityön eri vaiheissa
• Tiiminä kohti yhteistä tavoitetta ja tulosta
• Erilaiset projektitiimit ja erilaisuuden ymmärtäminen
• Kv-projektit, EU-projektit, eri kulttuurien kohtaaminen projekteissa
• Tiimin dynamiikka ja vuorovaikutus
• Valmentava ote projektityössä jatkuu
• Päivien päätös ja palautekeskustelu

Koulutuspaikka

Teams

Kysy lisätietoja

Kouluttajat: johtaja Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting, kehittämispäällikkö Sari Aalto-Setälä, Iloom Oy ja koulutuspäällikkö Miili Tukiainen, HAUS kehittämiskeskus Oy
Tulanet -yhdyshenkilö: Noora Salmisto, Luke noora.salmisto@luke.fi

Ilmoittautuminen: 21.4.2023 mennessä täältä