Onnistu arkijohtamisessa -esimiesvalmennus (5 pv)

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
09/09/2021 - 15/10/2021
00:00


Tavoite

Osaamista ja välineitä johtamistyöhön ja työskentelyyn monipaikkaisessa digitalisoituvassa maailmassa. Vuorovaikutustaitoja, osaamisen johtamista ja valmentavan johtajuuden käytännön taitoja. Esimiehen roolin kirkastamista, omien voimavarojen ja oman työn johtamista.

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikille eri Tulanet- tutkimuslaitosten esihenkilöille uran eri vaiheissa kokemuksesta riippumatta.

Sisältö

9.-10.9.2021 Esihenkilö organisaation toteuttajana (2 pv)
– Organisaation strategia ja arvot esihenkilötyön ohjaajana
– Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
– Asiakaslähtöisyys esihenkilötyön ja projektityön ajurina
– Esihenkilön rooli verkostoissa ja asiakkuuksissa

28.-29.9.2021 Vuorovaikutus, viestintä ja valmentava johtajuus (2pv)
– Osaamisen johtaminen yksilön ja yhteisön näkökulmista
– Uudet etäjohtamisen työkalu
– Valmentava/palveleva henkilöstöjohtaminen
– Haastavat vuorovaikutustilanteet esihenkilötyössä
– Vuorovaikutus ja viestintä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

15.10.2021 Oman työn johtaminen (1 pv)
– Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely
– Oman ajattelun hallinta, itsensä johtaminen ja omien voimavarojen kohdentaminen tehokkaasti esihenkilöroolissa
– Positiivinen ajattelu ja asenne esihenkilöroolissa

Koulutuspaikka

Teams

Kysy lisätietoja

Tulanet -yhdyshenkilö: Anne Eira, SYKE anne.eira@syke.fi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä: https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/3669