Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
05/05/2022
00:00


Esittely

Verkkototeutus, Omnian avoin kurssi.
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon voit suorittaa joustavasti verkko-opintoina. Verkkototeutuksessa opinnoissa voi edetä itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Verkko-opinnot antavat aikataulullisesti paljon vapautta, mutta edellyttävät myös aktiivista työskentelyä, itseohjautuvuutta sekä osassa kursseja annettujen aikataulujen tarkkaa noudattamista.

Koulutus antaa valmiuksia valmentavaan johtamiseen, haastavien tilanteiden käsittelyyn, työhyvinvoinnin kehittämiseen ja oman ajankäytön suunnitteluun. Koulutus tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden arvioida ja kehittää omaa rooliasi työryhmän tai tiimin vetäjänä. Kehität ymmärrystäsi erilaisten ihmisten toimintatyyleistä ja saat valmiuksia työntekijöiden tyytyväisyyden vahvistamiseen ja työhön sitouttamiseen.

Kenelle kurssi soveltuu

Lähiesimiehille sekä työryhmän tai tiimin vetäjille suunnattu tutkinto.
Voidaksesi suorittaa tutkinnon, sinun tulee työskennellä esimiehenä tai työryhmän vetäjänä, tai siirtyä näihin tehtäviin heti opintojen alussa. Tutkinnossa vaadittava osaaminen arvioidaan työpaikalla tehtävissä työtehtävissä.
Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, joten hakeutumisen edellytyksiä ovat:
– Työaika vähintään 25h/vko.
– Työsuhteen pituus vähintään koulutuksen keston mittainen.
– Ei toista valtiorahoitteista tutkintoa yhtä aikaa käynnissä.

Sisältö

Koulutus muodostuu innostavista koulutuspäivistä, oppimistehtävistä, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, pienryhmäohjauksesta ja työssä oppimisesta. Koulutuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen kestää noin vuoden.

Valmennus sisältää 7 pakollista ja 2 valinnaista koulutuspäivää:
Pakolliset tutkinnon osat (7pv):
Orientaatiopäivä
Tavoitteellinen johtaminen vastuualueella
Ihmisten erilaisuus DiSC toimintatyylien valossa
Valmentava johtaminen
Perehdytys ja osaamisen kehittäminen
Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä
Työlainsäädäntö
Valinnaiset tutkinnon osat (2 pv):
Asiakassuhteiden hoito
Toiminnan kannattavuus
Henkilöstötyö
Kehittämissuunnitelma

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus

Kysy lisätietoja

Tulanet-yhdyshenkilö: Pirjo Pykäläinen/THL, pirjo.pykalainen(at)thl.fi