Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET) projektipäälliköille

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
21/09/2023 - 30/09/2024
09:00 - 16:00


Esittely

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET) valmistaa sinut entistä varmemmaksi ja tavoitteellisemmaksi johtajaksi.
Opit tunnistamaan roolisi, vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja kehität samalla oman organisaatiosi johtamista ja työyhteisösi käytäntöjä.

Tämä koulutus painottuu luonnonvara-alan johtamisen ja asiantuntijatyön erityispiirteisiin. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti projekteja johtavat, esim. projektipäälliköt.

Starttipäivä 21.9. ja varsinainen koulutus alkaa lokakuussa 2023. lmoittautuminen 21.8. mennessä Rastorin sivuilta, kts. Lisätiedot-kohta.

Tavoite

Keskeisiä osaamistavoitteita
-Opit, mitä strateginen johtaminen tarkoittaa ja miten sinä voit vaikuttaa oman organisaation strategian toteutumiseen omassa työssäsi. Opit toimimaan strategiavaikuttajan roolissa omassa organisaatiossasi entistä paremmin.
– Omaksut tärkeimmät asiat kehittämisprojektin eri vaiheissa. Työstät valitsemaasi aiheeseen liittyvää kehittämisprojektia, joka yhdistää johtamisen ja projektimaisen kehittämistyöskentelyn.
– Opit itseohjautuvan työn johtamisen edellytykset, tarpeet, hyödyt ja haasteet sekä saat työkalut itseohjautuvan kulttuurin rakentamiseen ja itseohjautuvan työn johtamiseen.
– Perehdyt kansantaloudelliseen ajatteluun ja sen ilmiöihin
– Ymmärrät, miten itsetuntemus on avain oman johtajuuden ja vuorovaikutuksen kehittymiseen. Saat näkökulmia ja välineitä valmentavaan johtamiseen, suorituksen ja sitouttamisen johtamiseen. Opit mm. hyödyntämään palautetta ohjausvälineenä.
– Kehität valmiuksiasi ymmärtää toimintaympäristön muutoksia ja niiden antamia mahdollisuuksia työyhteisön kehittämistyöhön. Saat työvälineitä edistää uuden työn ajattelutapaa omassa organisaatiossasi. Opit johtamaan yksittäisten muutoshankkeiden sijaan moniulotteista, jatkuvaa työyhteisön kehittämistä ja uudistamista. Panostat kykyysi tukea työyhteisön positiivista tunne energiaa ja hyvinvointia.
– Opit huomioimaan oman organisaatiosi kilpailuedut ja menestystekijät sekä organisaatiosi strategian mukaiset vaatimukset ja tavoitteet asiakkuuksien kehittämiselle.

Kenelle kurssi soveltuu

Tutkintokoulutus on suunnattu luonnonvara-alalla toimiville projektipäälliköille. Koulutuksessa painottuvat projektin johtaminen, uudistumisen johtaminen ja vuorovaikutteinen, valmentava johtaminen.
Soveltuu mm. projektipäälliköille, joilla on jo kokemusta projektijohtamisesta ja on tahtoa jatkaa johtamisen parissa.

Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla:
• alan työpaikka, jossa voit kehittää tutkinnon edellyttämää osaamista ja suorittaa tutkintoon kuuluvat näytöt
• työaika vähintään 25 tuntia viikossa
• työnantajasi suostumus ja tarve kouluttamiseen
• työnantajasi valmius osallistua kouluttamiseen työpaikallasi
• työpaikaltasi nimetty ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja.

Sisältö

Sisältö: Kaikille yhteinen tutkinnon osa: Johtajana toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
-Starttipäivä (tutkintoinfo) 21.9.2023, 0,5 pv
-Strategisen johtamisen pelikenttä 10.-11.10.2023
-Kansantaloudellinen ajattelu ja ilmiöt 14.11.2023
-Projektin organisointi ja toteuttaminen 9.1.2024
-Itseohjautuvan työn johtaminen 7.2.2023
-Valmentava ihmisten ja suoritusten johtaminen 3/2024
-Tiimin ja uudistumisen johtaminen
-Johtamisviestintä- ja vaikuttaminen 8/2024
-Asiakkuus ja verkostot toiminnan ytimessä 9/2024

Koulutus sisältää maksullisen lisäpaketin (n. 900,00 €/hlö) ja sisältää uudistuva johtaminen-, verkostojen johtaminen- ja fasilitointi projekteissa-verkkokurssit sekä henkilökohtaisen coachingin (3 x 1 h/hlö).

Koulutuspaikka

Rastor, Revontulentie 7, 02100 Espoo / Teams

Kysy lisätietoja

Lisätietoja: Jos sinulla on kysyttävää tämän koulutuksen toteutuksesta, voit olla yhteydessä suoraan Rastor-instituutin osaamispäällikkö Tiina Bergholm, tiina.bergholm@rastorinst.fi, p. 040 661 0254
Tulanet-yhdyshenkilö: Maija Kivinen, Luke (maija.kivinen(at)luke.fi)
Syke: Anne Eira (anne.eira(at)syke.fi)

Lisätiedot

Hinta ja tutkintoon kuuluvat lisäosat: Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Tähän koulutukseen valitut lisäelementit ovat maksullisia, n. 900,00 €/hlö, sis. uudistuva johtaminen-, verkostojen johtaminen- ja fasilitointi projekteissa-verkkokurssit sekä henkilökohtaisen coachingin (3 x 1 h/hlö).
(Sykeläisten osuus maksetaan keskitetysti koulutusvaroista.)
Koulutukseen vaaditaan esihenkilön lupa.

Ilmoittautuminen 21.8. mennessä Rastorin sivuilta