Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET) projektipäälliköille

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
03/10/2024 - 09/10/2025
00:00


Esittely

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET) valmistaa sinut entistä varmemmaksi ja tavoitteellisemmaksi johtajaksi. Opit tunnistamaan roolisi, vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja kehität samalla oman organisaatiosi johtamista ja työyhteisösi käytäntöjä.

Tämä Tulanet-verkoston toteutus on kohdennettu projektijohtajille ja -päälliköille. Koulutus painottuu johtamisen ja asiantuntijatyön erityispiirteisiin. Tutkinnossa osoitetaan osaaminen omissa työtehtävissä, joten osallistujan tulee toimia johto-, esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä ja/tai projektipäällikkönä vastaten projekteista.
Coachaus on osoittanut suureksi menestykseksi ja siitä on ollut paljon apua oman johtamisidentiteetin vahvistamisessa sekä oman johtamistyön erilaisten tilanteiden ratkaisuissa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Disc-johtamisprofiili tuo lisää tietoisuutta omasta johtamisidentiteetistä ja johtamisen vuorovaikutteisuudesta sekä tukee moninaisuuden ja erilaisten ihmisten johtamista.
Koulutuksessa perehdytään strategiseen johtamiseen, projektien johtamiseen, itseohjautuvaan työn johtamiseen sekä valmentavaan johtajuuteen. Siinä kehitetään projektitiimin ohjausta, viestintää ja vuorovaikutusta sekä opitaan johtamaan asiakkuuksia ja verkostoja.

Koulutus alkaa 3.9.2024, ilmoittautumiset 31.5. mennessä Rastorin sivuilta, kts. Lisätiedot-kohta.

Tervetuloa kuulemaan lisää erikoisammattitutkinto-opiskelusta oppisopimuksella 17.5.24 klo 14.00-14.45
• Infotilaisuus pidetään Teamsin välityksellä, (ei ennakkoilmoittautumista), linkki löytyy liitetiedostosta.

Tavoite

Keskeisiä osaamistavoitteita
-Opit, mitä strateginen johtaminen tarkoittaa ja miten sinä voit vaikuttaa oman organisaation strategian toteutumiseen omassa työssäsi. Opit toimimaan strategiavaikuttajan roolissa omassa organisaatiossasi entistä paremmin.
– Omaksut tärkeimmät asiat kehittämisprojektin eri vaiheissa. Työstät valitsemaasi aiheeseen liittyvää kehittämisprojektia, joka yhdistää johtamisen ja projektimaisen kehittämistyöskentelyn.
– Opit itseohjautuvan työn johtamisen edellytykset, tarpeet, hyödyt ja haasteet sekä saat työkalut itseohjautuvan kulttuurin rakentamiseen ja itseohjautuvan työn johtamiseen.
– Perehdyt kansantaloudelliseen ajatteluun ja sen ilmiöihin
– Ymmärrät, miten itsetuntemus on avain oman johtajuuden ja vuorovaikutuksen kehittymiseen. Saat näkökulmia ja välineitä valmentavaan johtamiseen, suorituksen ja sitouttamisen johtamiseen. Opit mm. hyödyntämään palautetta ohjausvälineenä.
– Kehität valmiuksiasi ymmärtää toimintaympäristön muutoksia ja niiden antamia mahdollisuuksia työyhteisön kehittämistyöhön. Saat työvälineitä edistää uuden työn ajattelutapaa omassa organisaatiossasi. Opit johtamaan yksittäisten muutoshankkeiden sijaan moniulotteista, jatkuvaa työyhteisön kehittämistä ja uudistamista. Panostat kykyysi tukea työyhteisön positiivista tunne energiaa ja hyvinvointia.
– Opit huomioimaan oman organisaatiosi kilpailuedut ja menestystekijät sekä organisaatiosi strategian mukaiset vaatimukset ja tavoitteet asiakkuuksien kehittämiselle.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus on suunnattu projekteja vetäville sekä tutkijaverkostossa toimiville projektipäälliköille ja -johtajille sekä projektien asiantuntijoille.

Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla:
• alan työpaikka, jossa voit kehittää tutkinnon edellyttämää osaamista ja suorittaa tutkintoon kuuluvat näytöt
• työaika vähintään 25 tuntia viikossa
• työnantajasi suostumus ja tarve kouluttamiseen
• työnantajasi valmius osallistua kouluttamiseen työpaikallasi
• työpaikaltasi nimetty ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja.

Sisältö

Kaikille yhteinen tutkinnon osa: Johtajana toimiminen
-Starttijakso (tutkintoinfoa) 3.10.2024
-Asiakkuudet ja verkostot toiminnan ytimessä 4.10.2024
-Strategisen johtamisen pelikenttä 26.-27.11.2024
-Kansantaloudellinen ajattelu ja ilmiöt 3.12.2024
-Projektien organisointi ja toteuttaminen 15.1.2024
-Johtamisviestintä ja vuorovaikuttaminen (projekteista viestiminen ja vaikuttavuus) 13.3.2025
-Valmentava ihmisten ja suoritusten johtaminen projekteissa 6.-7.5.2025
-Projektitiimin ja uudistumisen johtaminen 15.-16.9.2025
-Itseohjautuvan työn johtaminen 9.10.2025
Valinnaiset tutkinnon osat (2 kpl) valittavan tutkinnon osan mukaan
-Työyhteisön kehittämisen johtaminen 2 pv
-Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 2 pv + verkkokurssi
-Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen 1 pv + 2 verkkokurssia
-Strategiatyön johtaminen 1 pv
Päätöstilaisuus maaliskuussa 2026

Koulutuspaikka

Rastor, Revontulentie 7, 02100 Espoo / Teams

Kysy lisätietoja

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Rastorin sivuilta 31.5.2024 mennessä:

Infotilaisuus: pe 17.5.2024 klo Teamsillä, Liity kokoukseen tästä

Jos sinulla on kysyttävää tämän koulutuksen toteutuksesta, voit olla yhteydessä suoraan Rastor-instituutin osaamispäällikkö Tiina Bergholm, tiina.bergholm@rastorinst.fi, p. 040 661 0254
Tulanet-yhdyshenkilö: Maija Kivinen, Luke (maija.kivinen@luke.fi) ja Noora Salmisto (noora.salmisto@luke.fi)
Syke: Anne Eira