Infrastructures go international – Tulanet infra-day 2024 (open event)

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
29/10/2024
09:00 - 16:00


Time/Aika: Tuesday October 29 / Tiistai 29.10.

Place / Paikka: Finnish Meteorological Institute / Ilmatieteen laitos (Erik Palménin aukio 1, Helsinki)

To whom / Kenelle: Experts developing research infrastructure services and the researchers and companies utilizing them / Tutkimusinfrastruktuurien palveluja kehittävät asiantuntijat ja niitä hyödyntävät tutkijat ja yritykset

Language / Kieli: The main language of the event is English, the discussion can also be held in Finnish / Tilaisuuden pääkieli on englanti, keskustelua voidaan käydä myös suomeksi

The theme of Tulanet’s Infrastructure Day 2024 is internationality. We are part of European and global research infrastructures, we are internationally networked, and we interact with various national sister research infrastructures. What does this bring to us? During the Infrastructure Day, we will hear and learn more about this. How can we benefit from being international? What tips can we get from infrastructures that have already grown international?

During the morning, we will hear presentations related to the day’s theme: how to grow into an international research infrastructure? How do international research infrastructures operate? What does internationality ideally provide us?

In the afternoon, the program continues with a panel discussion – how can we best utilize internationality in our own infrastructures? Experts from various fields will participate in the discussion, and there will also be an opportunity for the audience to present questions.

Finally, top examples of the use of infrastructures in research will be showcased via posters. These will be presented by researchers and experts who utilize the research infrastructures in their work. The goal is to bring together service providers and users. You will have a possibility to offer a poster presentation at the registration.

There will be opportunities for networking throughout the day. You can participate in moderated thematic discussions on research infrastructure and visit the research infrastructure exhibition, where the Tulanet institutions’ research infrastructures are showcased.

The primary language of the event, due to the chosen theme, will be English. The event is organized by Finnish Meteorological Institute.

We welcome everyone interested in research infrastructures to the event! Please mark the date in your calendar. We will update the program on Tulanet’s website.

—————————————————————————————–

Vuoden 2024 Tulanetin infrapäivän teemana on tutkimusinfrastruktuurien kansainvälisyys. Olemme osa eurooppalaisia ja globaaleja tutkimusinfrastruktuureja sekä kansainvälisesti verkostoituneita ja vuorovaikutuksessa eri kansallisten sisar -tutkimusinfrastruktuurien kanssa. Mitä tämä meille antaa? Infrapäivässä kuulemme ja opimme lisää teemasta. Miten voimme hyötyä kansainvälistymisestä? Mitä vinkkejä saamme jo kansainvälisiksi kasvaneilta infrastruktuureilta?

Aamupäivällä kuulemme esitelmiä liittyen päivän teemaan. Miten kansainväliseksi tutkimusinfrastruktuuriksi kasvetaan? Miten kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuureissa toimitaan?
Mitä kansainvälisyys meille parhaimmillaan tuo?

Iltapäivällä ohjelma jatkuu paneelikeskustelulla – miten voimme parhaiten hyödyntää kansainvälistymistä omissa infrastruktuureissamme? Keskustelemassa on eri alojen asiantuntijoita ja myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Päivän päätteeksi esitellään postereiden avulla huippuesimerkkejä infrastruktuurien hyödyntämisestä tutkimuksessa. Postereita esittelevät tutkijat ja asiantuntijat, jotka käyttävät infrastruktuureja monin tavoin. Tavoitteena on tuoda yhteen palvelun tuottajia ja käyttäjiä. Ilmoittautumisen yhteydessä voit tarjota omaa posteriasi mukaan.

Päivän aikana on runsaasti aikaa verkostoitumiseen. Voit osallistua moderoituihin tutkimusinfra-aiheisiin teemakeskusteluihin ja tutustua tutkimusinfrastruktuurinäyttelyyn, jossa esitellään Tulanet-laitosten tutkimusinfroja. Tapahtuman ensisijainen kieli on päivän teeman vuoksi englanti. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Ilmatieteen laitos.

Toivotamme tilaisuuteen tervetulleiksi kaikki tutkimusinfrastruktuureista kiinnostuneet! Varaathan ajan jo kalenteristasi.

Registration / Ilmoittautuminen

Registration will be opened in September / Ilmoittautuminen avautuu syyskuussa.

Programme / Ohjelma

Programme will be updated here in early autumn / Ohjelma päivittyy tähän alkusyksystä.

 

More information about the event / Lisätiedot tapahtumasta:

Eija Asmi, Finnish Meteorological Institute / Ilmatieteen laitos
eija.asmi[at]fmi.fi

Heidi Hellén, Finnish Meteorological Institute / Ilmatieteen laitos
heidi.hellen[at]fmi.fi

Sanna Marttinen, Tulanet
sanna.marttinen[at]tulanet.fi

 

Tulanet is a collaboration forum for 11 government research institutes. These include the Geological Survey of Finland, the Finnish Meteorological Institute, the Natural Resources Institute Finland, the National Land Survey of Finland, the Finnish Food Authority, the Finnish Environment Institute, VTT Technical Research Centre of Finland, the Finnish Institute for Health and Welfare, the Finnish Institute of Occupational Health, VATT Institute for Economic Research, and the Finnish Institute of International Affairs.

Tulanet on 11 valtion tutkimuslaitoksen yhteistyöfoorumi. Siihen kuuluvat Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Ulkopoliittinen instituutti ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Photo / Kuva: Katri Kuuppo