Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelma (Tulanet)

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
07/10/2019 - 31/03/2020
Koko päivä


KOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA
Koulutuksessa syvennytään mm.
Innovatiivisuuteen ja asiakaslähtöisyysteen projekti- ja kehitystyössä
Strategisiin valintoihin ja liiketoimintamalleihin laajojen kokonaisuuksien hallinnassa
Lean menetelmiin ja työkaluihin hanketyössä
Idean konseptointiin palvelumuotolulla sekä palvelumuotoilun prosessiin ja toteuttamiseen
Tutkimustulosten ja tietotuotteiden tuotteistamiseen ja markkinointiin

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu koulutuspäivistä, verkko-opiskelusta, etäopiskelusta ja työssä tapahtuvasta oppimisesta. Pääset jo opiskelun kuluessa soveltamaan tietoja ja taitoja omaan työhösi. Koulutusohjelma kestää reilun vuoden ja sisältää 16 vuorovaikutteista koulutuspäivää. Tutkintokoulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena (12 päivää) ja koulutukseen sisältyy myös maksulliset lisäelementit HS360 ja Tulevaisuus työpaja. Human Synergistics 360 minä-sinä-kuva, tiimien ja virtuaalitiimien johtamiseen (verkko-osio + 1 koulutuspäivä) ja Futures Fit tulevaisuuden ennakointi työpajakokonaisuus (3 päivää).

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus on suunnattu tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä tai projektitehtävissä toimiville henkilöille tai esimiehille.
Koulutus on tarkoitettu ainoastaan Tulanet-yhteenliittymän henkilöstölle.

Lisätiedot

Koulutusohjelma sisältää 12 lähiopiskelupäivää ja 4 lisäpäivää. Lisämoduulit 900 EUR + 24% alv / opiskelija. Tutkintomaksua ei ole.
Lisätietoja koulutusohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet (3 eri lomaketta) löytyy SYKEn koulutuskalenterista:

Koulutuspaikka

Rastor, Revontulentie 7, 02100 Espoo

Ilmoittautumiset 30.8.2019 mennessä:

Infotilaisuuksien 22.5. ja 28.5. materiaalit:
Hakeutuminen TULANET 2019 Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelmaan_2
Oppisopimus_info TULANET_Margit Gasbarra
Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelma_esite_Rastor_Talvitie

Hakeutuminen tapahtuu kolmessa osassa:
1. Ilmoittaudu Tulanet -Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelmaan 2019-2020 täältä: https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/2932

2. Hakeutuminen Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelujen kautta:
Täytä ja lähetä esitietolomeke tämän linkin kautta: https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx.

3. Ilmoittaudu Rastorin Studentaan : https://rastor-plus.solenovo.fi/education/app/applicant/applicationwizard/new?education=2297826599&lang=fi