Puhujat infrapäivillä 2023

Elina Laavi

Tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri

 

Petri Lehmus

Vice President R&D, Neste Oyj

Petri Lehmus on Neste Oy:n tutkimusjohtaja. Hänellä on laaja kokemus T&K-organisaatioista polymeeri- ja uusiutuvien polttoaineiden alalla sekä kemiantekniikan infrastruktuureista. Lehmus on kiinnostunut kestävistä kiertotalousratkaisuista.

Merja Särkioja

Johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

Merja Särkioja toimii johtavana tiedeasiantuntijana Suomen Akatemiassa, jossa hän on vastannut tutkimusinfrastruktuuritoiminnasta yli kymmenen vuoden ajan. Hän toimii Suomen tutkimusinfrastruktuurikomitean sihteeristön johtajana ja edustaa Suomea mm. ESFRI:ssä, HEU RI -ohjelmakomiteassa ja ERIC-komiteassa. Lisäksi Merja on ollut kutsuttuna asiantuntijana tai puhujana lukuisissa tutkimusinfrastruktuureihin keskittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä tai tilaisuuksissa. Merjalla on biolääketieteen tausta, ja hän on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

 Jessica Parland von Essen

Kehityspäällikkö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Kehityspäällikkö, FT Jessica Parland-von Essen vastaa CSC:llä tutkimuksen palveluiden datanhallinnan kehittämisestä. Hänellä on kokemusta sekä kansallisten että kansainvälisten tutkimusdatapalveluiden yhteentoimivuuden kehittämisestä. Tutkimuksen aineistonhallinnan FAIR-periaatteiden edistäminen ja pysyvien tunnisteiden hallinta ovat asioita, joiden parissa hän on toiminut vuosia ja hän on Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä vastannut useiden ohjeistusten laatimisesta yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Walter Rydman

Koordinaattori, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Walter Rydman on työskennellyt tutkimustietovarannon (Tiedejatutkimus.fi) parissa sen alusta alkaen erityisesti keskittyen tutkimusrahoitukseen ja tutkimusinfrastruktuureihin sekä tietosuojaan. Hän koordinoi Finn-ARMA-verkostoa ja Suomen Orcid-konsortiota. Finn-ARMA on yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon ja -palveluiden asiantuntijat yhdistävä yhteistyöverkosto. Hän on valmistunut fysiikasta ja työskennellyt ennen vuonna 2015 alkanutta CSC uraansa tiedeviestinnän parissa ja myöhemmin IT-alalla.

Eeva Primmer

Tutkimusjohtaja, Syke

Eeva Primmer toimii Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtajana. Hänen tehtäviinsä kuuluu Syken tieteellisen toiminnan tason, eettisyyden ja vaikuttavuuden varmistaminen sekä tutkimustoiminnan kehittäminen. Eeva Primmer toimii aktiivisesti eri kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöelimissä. Hänet valittiin syyskuussa mm. Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) hallitukseen.

Meri Kallasvuo

Ohjelmajohtaja, Luke

 

Meri Kallasvuo

Meri Kallasvuo toimii ohjelmajohtajana Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous -tutkimusohjelmassa Luonnonvarakeskuksessa. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnon monimuotoisuuden ja resilienssin vahvistaminen sekä erilaisten intressien ja käyttömuotojen yhteensovittaminen on lähellä hänen sydäntään. Lisäksi Meri on erityisen kiinnostunut tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämisestä ja tietopohjaisen tuen tarjoamisesta päätöksentekoon.

 Axel Hagelstam

Suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja, Huoltovarmuuskeskus

Axel Hagelstam toimii Huoltovarmuuskeskuksen Suunnittelu- ja analyysiosaston johtajana. Hän on työskennellyt aiemmin Suomen Nato-edustustossa huoltovarmuusasiain erityisasiantuntijana ja Suomen edustajana Naton siviilivalmiuskomiteassa.

Laura Höijer

Tutkimusjohtaja, Ympäristöministeriö

Laura Höijer

Laura Höijer palasi syyskuun alussa 1.9. ympäristöministeriöön tutkimusjohtajaksi viiden vuoden virkavapaalta. Höijer oli virkavapaansa aikana Baltic Sea Action Groupissa ensin sisältöjohtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana. Tutkimusjohtaja vastaa ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa. Tutkimusjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa tutkimus- ja selvitystarpeiden arvioinnissa, hankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Aleksi Kallio

Kehityspäällikkö Dataintensiivinen laskenta, CSC

Aleksi Kallio on tekoälyyn ja data-analyysiin erikoistunut tietojenkäsittelytieteilijä. Kallio työskentelee tekoälyn ja data-analytiikan kehityspäällikkönä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ssa. Tiimissä kehitetään koneoppimisen ja data-analytiikan ympäristöjä CSC:n ylläpitämille supertietokoneille, jotka ovat Suomen ja Euroopan suurimpia. Aleksi Kalliolta on tänä vuonna julkaistun Tekoäly 1-2-3 –kirjan toinen kirjoittaja.

Minna Palmroth

Laskennallisen avaruusfysiikan professori, Helsingin yliopisto

Minna Palmroth on laskennallisen avaruusfysiikan professori, Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikön johtaja, ja Vlasiator -mallinnusmenetelmän vastuullinen tutkija. Työtehtäviin kuuluu myös kaikenlainen yhteiskunnallinen vuorovaikutus, useimmiten aiheista avaruus ja suurteholaskenta. INFRAG (advisory group advising the EuroHPC supercomputer infrastructure) neuvoston jäsen.

Mika Salminen

Hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja, THL

.

Sanna Marttinen

Toiminnanjohtaja, Tulanet

Sanna Marttinen on tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin toiminnanjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus verkostojohtamisesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta tutkimus- kehitys- ja innovaatiokentällä. Tulanetissa hän koordinoi tutkimuslaitosten yhteistä yhteiskunnallista vaikuttamista ja edistää laitosten välistä yhteistyötä.

Markku Tervahauta

Pääjohtaja, THL
Puheenjohtaja, Tulanet

Markku Tervahauta

Minna Kaihovirta

Dialogipäällikkö, Metropolia AMK

Dialogin edistäjä, fasilitoija, ideoija, innostaja. Parru-tiimin jäsen, podcast-kanava Metropodian päätoimittaja.