CV-klinikka tarjosi tukea kansainvälisten osaajien työnhakuun

Voiko Suomessa tehdä töitä tutkijana, jos ei osaa suomea? Millainen cv toimii työnhaussa? Millaisia uramahdollisuuksia kansainvälisellä osaajalla on yliopisto-opintojen jälkeen? Edes vihmova marraskuun sade ja Helsinkiä halkova hautajaissaattue eivät estäneet lähes sataa kansainvälistä osaajaa saapumasta cv-klinikalle, jossa kohtasivat työnhakijat, työnantajat sekä tukea työnhakuun ja uralla etenemiseen tarjoavat tahot.

Useilla aloilla on huutava pula osaajista ja samaan aikaan moni kansainvälinen osaaja kokee, että hänen osaamistaan ei tunnisteta huolimatta maisterin tai tohtorin tutkinnosta. Kohtaamisia helpottamaan järjestettiin marraskuussa Job search clinic for academics & researchers, jossa työnhakijat saivat vinkkejä osaamisensa esiintuomiseen ja kuulivat erilaisista uravaihtoehdoista.

Kansainväliset osaajat nähdään monilla työpaikoilla tärkeinä ei pelkästään osaamisensa takia, vaan työyhteisön rikastuttajina. Monimuotoisten työyhteisöjen on huomattu tuottavan luovempia ratkaisuja. Työelämältä kaivataan kuitenkin edelleen enemmän vastaanottavuutta ja avoimuutta.

Siltoja kansainvälisten osaajien ja työnantajien välille rakentaa Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikkö, joka järjesti tapahtuman yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Yhteistyökumppaneina  tilaisuudessa olivat tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto Tulanet ja työelämämentorointia järjestävä Auroras-verkosto.

Työelämän näkökulmaa tilaisuuteen toivat neljä valtion tutkimuslaitosta, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT, jotka tarjoavat monipuolisia tutkija- ja asiantuntijatehtäviä korkeakoulutetuille. Paikalla olleita tutkimuslaitosten edustajia ilahdutti kansainvälisten työnhakijoiden motivoituneisuus ja rohkea lähestyminen monenlaisten kysymysten kera.

Hakijoita kiinnostivat tutkimuslaitoksissa harjoittelupaikat, mahdollisuus väitöskirjan tekemiseen sekä monenlaiset työtehtävät. Tutkimuslaitos on kiinnostava työpaikka myös siksi, että se toimii usein siltana siirtyä yritysten tai julkisen sektorin työtehtäviin.

Työelämän kielivaatimukset pohdituttivat monia. Hakijat olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, ettei suomen kieli ole useinkaan tutkimusalan paikoissa vaatimus. Samaan aikaan haastettiin työnantajia joustamaan muun tyyppisten tehtävien kielivaatimuksissa, jottei osaaminen jää käyttämättä.

Kielitaito on taito, joka kehittyy käytössä. Moni hakija kertoi käyvänsä suomen kielen kursseilla, mutta kaipasi mahdollisuuksia harjoitella erityisesti työelämän vuorovaikutustilanteita käytännössä. Tähän oli tilaisuus Auroras-verkoston järjestämissä työpajoissa, joissa harjoiteltiin työhaastattelua sekä oman osaamisen ja vahvuuksien sanoittamista. Auroras-verkosto on perustettu tarjoamaan työelämämentorointia Suomeen muuttaneille koulutetuille naisille. Mentorointiryhmissä on mahdollisuus harjoitella suomen kieltä työelämälähtöisesti.

Helsingin yliopisto on monen osaajan kotipesä. Yliopistosta valmistuva punnitsee usein vaihtoehtoja akateemisen ja muunlaisen uravalinnan välillä. Näissä pohdinnoissa tukena on yliopiston urapalvelut ja HR-henkilöstö, jotka tarjosivat tilaisuuden cv-tietoiskuissa oppejaan osaajien työnhaun tueksi. Myös tutkimuslaitokset jakoivat vinkkejä työnantajien näkökulmasta houkuttelevan cv-laatimiseen. Moni käytti myös tilaisuuden saada omannäköisensä valokuva cv:hen ammattilaisen kuvaamana.

Entä jos yrityksistä huolimatta ei pääse edes työhaastatteluun? Työnhakijoita kannustettiin verkostoitumaan ja hyödyntämään eri tahojen tarjoamia palveluita. Esimerkiksi suomalaiset ammattiliitot olivat useimmille osaajille vieraita, ja niiden tarjoamasta tuesta ja palveluista vinkattiin monelle.

Kivoja keskusteluja, käytännön oppeja sekä välitön ja rento tunnelma olivat osallistujien päällimmäiset kommentit tilaisuudesta. Tarvetta kansainvälisten osaajien, työnantajien ja työnhaun tukijoiden matalan kynnyksen kohtaamisille selvästi on. Tästä on hyvä jatkaa!

 

Lisätiedot

Mirkka Henttonen, Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikkö, mirkka.henttonen[at]helsinki.fi

Inka Saarela, Helsingin yliopisto, inka.m.saarela[at]helsinki.fi

Jenni Labarthe, Auroras-verkosto, jenni.labarthe[at]auroras.fi

Sanna Marttinen, Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet, sanna.marttinen[at]tulanet.fi

 

Kuva Sanna Marttinen