Vyöryykö tulevaisuus päälle? Tutkimustiedosta työkaluja ennakointiin

Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan. Kriisit seuraavat toisiaan ja taloustilanne heikkenee. Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) kuitenkin panostetaan ja sen odotetaan vauhdittavan talouskasvua. Osaavatko yritykset ennakoida tulevaisuutta ja kohdistaa TKI-panostukset oikein? Kysymykseen vastaa VTT:n Antti-Jussi Tahvanainen, jonka tutkimustiimi kehittää yritysten ennakointiosaamista.

VTT:n ennakointitutkimustiimin päällikkö Antti-Jussi Tahvanainen, tekevätkö yritykset ennakointia?

  • Ennakointi on ollut yrityksissä melko vähäistä, mutta viime vuosien kriisit ovat muuttaneet ajattelutapaa. Ennakointitieto oli aiemmin nice-to-know, nyt se on must-know. Yritykset kysyvät jatkuvasti itseltään, missä ovat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja tulevaisuuden tarpeet. Ennakointi on ennen kaikkea kyvykkyyttä ja tätä kyvykkyyttä edelläkävijäyritykset parhaillaan kehittävät. Ennakointi nähdään usein varautumisena tulevaan. Parhaimmillaan se on kuitenkin tulevaisuuden muokkaamista.

Miten ennakointi vaikuttaa yritysten liiketoimintaan?

  • Ennakoinnilla on merkittäviä vaikutuksia, kun se tehdään oikein. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ennakointitietoa liiketoiminnassaan hyödyntävät yritykset ovat 33 % kannattavampia kuin kilpailijansa ja kasvavat selkeästi nopeammin.

Miksi sitten yritykset eivät käytä laajemmin ennakointia omassa liiketoiminnassaan?

  • Syitä on monia. Ennakointia ei useinkaan ole hyväksytty tärkeäksi liiketoiminnan osa-alueeksi, se ei ole kenenkään vastuulla, organisaatiorakenteet eivät tue ennakointitiedon käyttöä, puuttuu ennakoinnin vaikuttavuutta kuvaavia mittareita jne.

Miten tutkimus voi tukea yrityksiä ennakoinnissa?

  • Esimerkiksi meillä VTT:ssä tutkitaan ja kehitetään ennakoinnin työkaluja ja opastetaan yrityksiä niiden käytössä. Pyrimme viemään yrityksille viestiä, että tulevaisuus ei ole jotain annettua, vaan siihen voi vaikuttaa.

 

Lisätiedot:

Antti-Jussi Tahvanainen, Tutkimustiimin päällikkö, Teknologian tutkimuskeskus VTT

antti-jussi.tahvanainen[at]vtt.fi

Puh. 044 5351797

 

Haastattelu on osa ”Tutkimuksesta kestävää talouskasvua” -kirjoitussarjaa, jossa tutkijat avaavat erilaisia näkökulmia tutkimuksen ja talouden yhteyksiin.

Lue kaikki sarjan haastattelut täältä.

 

 

Sanna Marttinen/Tulanet