Tuottavuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä

Jos haluamme ylläpitää yhteiskuntamme elintasoa ja hyvinvointivaltiota, niin tuottavuuden täytyy kasvaa. Kasvun keskeisenä lähteenä ovat investoinnit tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin (TKI). Miten näistä investoinneista saadaan kaikki irti työpaikoilla? Tähän vastaa Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki.

 

Sinimaaria Ranki, mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt?

  • ”Työelämässä on käynnissä suuri murros. Pandemia jakoi työelämän kahtia etätyöhön ja lähityöhön. Noin neljännes työntekijöistä tekee vuorotellen näitä molempia. On havaittu, että pitkään jatkuessaan yksinomainen etätyö uuvuttaa osaajankin. Yhteisöllisyyden tukeminen esihenkilöiden työnkuvassa onkin vahvistunut. Sekä etä- että lähityö on itsenäistynyt ja myös lähijohtaminen on enemmän yksilöllisen tuen antamista. Pandemia kiihdytti myös jo käynnissä ollutta digitalisaatiota, ja digitalisaatio on lisännyt tarvetta jatkuvaan työssä oppimiseen.”

Miten nämä työelämän muutokset liittyvät TKI-investointeihin ja tuotavuuden kasvuun?

  • ”Tuottavuuden kasvua voidaan tarkastella kokonaistuottavuus-käsitteen kautta. Se kertoo työyhteisön aikaansaamisen kyvystä eli mitä olemassa olevilla laitteilla ja työvoimalla voidaan saavuttaa. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen työyhteisö osaa kääntää TKI-rahoituksen luoviksi ideoiksi. Työelämän muuttuessa nopeasti on tärkeää pitää huolta työyhteisön hyvinvoinnista, joka mahdollistaa uuden oppimisen ja luovuuden.”

Tiedämme siis, että hyvinvoiva työyhteisö ja taloudellinen menestys kulkevat käsi kädessä. Tarvitaanko enää tutkimusta?

  • ”Tiedämme, että tällainen yhteys on olemassa. Meidän pitäisi kuitenkin ymmärtää paremmin sitä dynamiikkaa, miten ja mistä tekijöistä vaikutukset syntyvät. Suomi on jäänyt kokonaistuottavuudessa verrokkimaita jälkeen. Tutkimuksen avulla saamme tietoa työyhteisöjen kyvystä synnyttää ja käyttää osaamista, olla innovatiivinen ja rakentaa verkostoja työelämän muuttuessa. Tiedon avulla voimme kehittää yrityksille työkaluja niiden kokonaistuottavuuden parantamiseen.”

 

Lisätiedot:

Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos

sinimaaria.ranki[at]ttl.fi

Puh. 030 474 3325

Haastattelu on osa ”Tutkimuksesta kestävää talouskasvua” -kirjoitussarjaa, jossa tutkijat avaavat erilaisia näkökulmia tutkimuksen ja talouden yhteyksiin.

Lue kaikki sarjan haastattelut täältä. 

 

Kuva: Nina Karlsson/Työterveyslaitos

 

Sanna Marttinen/Tulanet