Ulkopoliittinen instituutti on liittynyt Tulanetin jäseneksi

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) on liittynyt valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin jäseneksi vuoden 2023 alusta alkaen. Tulanet kokoaa jäsenlaitostensa asiantuntijoiden ja johtajien kollegaverkostoja yhteen ja vaikuttaa niiden yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikan ja -järjestelmien kehittämistyössä.

UPI:n liityttyä Tulanetin jäseneksi yhteenliittymään kuuluu yksitoista valtion tutkimuslaitosta, joissa työskentelee yhteensä noin 10 000 henkilöä. Laitokset tekevät oman alansa pitkäjänteistä tutkimusta tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Tutkimuksen lisäksi laitoksilla on vaihtelevassa määrin erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, mikä sai UPI:n liittymään Tulanetiin juuri nyt?

– UPI on ulkopolitiikan tutkimuksen osalta varmasti merkittävin osaamiskeskittymä Suomessa. Tutkimusorganisaationa kuulumme kuitenkin pieniin tai keskikokoisiin tutkimusorganisaatioihin, sillä UPI:ssa työskentelee keskimäärin 70 henkilöä. Verkostoon liittyminen antaa meille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä tutkimuskenttää ja tutkimuskoordinaatiota yhdessä kumppaniemme kanssa. Toivomme samalla itse saavamme myös vertaiskokemuksia ja ideoita oman organisaatiomme ja osaamisemme kehittämiseksi.

Tutkimuslaitosten yhteistyö vahvistuu, mitä UPIlla on erityisesti annettavana verkoston vahvuudeksi?

– UPI:lla on merkittävää kansainvälistä yhteistyötä sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa toimivien tutkimuslaitosten kanssa. UPI:n osallistuminen verkoston toimintaan edistää toivottavasti koko tutkimuskentän laaja-alaista yhteistyötä.

Mitä UPI toivoo tutkimuslaitosten yhteistyöltä?

– Instituutille on tärkeää verkostoitua muiden kansallisesti merkittävien tutkimuslaitosten kanssa. Uskon aidosti siihen, että yhdessä voimme tehokkaammin edistää tieteen ja tutkimuksen roolia yhteiskunnassa, Mika Aaltola painottaa.

Tulanetin toiminnanjohtaja Sanna Marttinen iloitsee UPI:n liittymisestä tutkimuslaitosten yhteistyöverkostoon.

– Tutkimuslaitokset toimivat kattavasti yhteiskunnan eri osa-alueilla ja tuottavat tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon tyyppiset globaalit haasteet voidaan ratkaista vain kansainvälisessä yhteistyössä. Meidän on tärkeää ymmärtää ne poliittiset kehykset, joissa asioita ratkotaan. UPI:n asiantuntemus kansainvälisistä suhteista ja maailmanpolitiikasta on hyvin ajankohtainen ja tarpeellinen täydennys tutkimuslaitosverkoston yhteiseen osaamiseen.

Tulanetin jäsenet:
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Ilmatieteen laitos (IL)
Luonnonvarakeskus (Luke)
Maanmittauslaitos (MML)
Ruokavirasto
Suomen ympäristökeskus SYKE
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työterveyslaitos (TTL)
Ulkopoliittinen instituutti (UPI)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Seuraa Tulanetin kuulumisia ja kannanottoja Twitterissä @TulanetFI ja verkkosivuilla www.tulanet.fi.

Lisätietoja:
Sanna Marttinen, Tulanetin toiminnanjohtaja
puh. 029 532 6356, sanna.marttinen[at]tulanet.fi, Twitter: @SannaMartti