VATT osaksi Tulanet-verkostoa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT liittyi Tulanet-verkostoon kesäkuun alussa. Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymässä on nyt kymmenen laitosta, jotka tekevät aktiivista yhteistyötä asiantuntijoista organisaatioiden johtoon. Tulanet toimii myös tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä. VATT tuo mukanaan uusia näkökulmia ja vahvistaa laitosten yhteistyötä entisestään.

VATTin ylijohtaja Mikael Collan, mikä sai VATTin liittymään Tulanetiin juuri nyt?

VATT on pieni tutkimusorganisaatio valtion tutkimuslaitosten kentässä, ja liittyminen verkostoon antaa mahdollisuuden sparrata tutkimuksen ja hallinnon kysymyksiä isompien tutkimuslaitosten kanssa. Siksi verkosto on meille paitsi tärkeä, myös hieno tapa kehittää omaa toimintaamme. Liittyminen on luonnollista, sillä teemme jo nyt monen Tulanetin jäsenorganisaation kanssa tutkimusyhteistyötä.

Mitä toiveita tai odotuksia VATTilla on tiivistyvälle yhteistyölle muiden tutkimuslaitosten kanssa?

Toiveena ja odotuksena on jatkaa monitieteellisen tutkimusyhteistyön kehittämistä edelleen. Se tapahtuu parhaiten vaihtamalla ajatuksia ja hyviä toimintatapoja niin tutkimuksen kuin hallinnon asiantuntijaverkostoissa. Pienessä organisaatiossa asiantuntijat ovat monesti vailla saman alan kollegoja. Verkostomainen tuki edistää myös työhyvinvointia.

Mitä mielestäsi VATTilla on erityisesti annettavana ja tarjottavana Tulanetille?

VATT on taloustutkimuksen yksikkö, joka keskittyy erityisesti julkistalouteen. Tuomme tullessamme taloustutkimuksen osaamisemme verkoston käytettäväksi.

Tulanetin toiminnanjohtaja Sanna Marttinen, millaiseen toimintaan VATT hyppää mukaan?

”Tulanetin toiminta kiteytyy kahteen sanaan: yhteistyö ja vaikuttaminen. Tulanetissa toimii viitisentoista eri alojen vertaisverkostoa, joihin VATT pääsee mukaan. Verkostoissa ratkotaan yhdessä arkipäivän haasteita, kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja opitaan toisilta. Tänä vuonna erityisen aktiivisia ovat olleet kansainvälisiä rekrytointeja hoitavat asiantuntijat. He ovat mm. laatineet yhteisiä suosituksia ja heidän ansiostaan Tulanet-laitosten kansainvälisille osaajille avoimia työpaikkoja voidaan nyt markkinoida yhden verkkosivun kautta”, kertoo Sanna Marttinen.

”Yhteiset koulutukset ovat Tulanetin toiminnan kestosuosikkeja. Ammatillisen osaamisen kasvattamisen lisäksi koulutukset toimivat verkostoitumisen paikkoina. Tarjolla on esimerkiksi johtamisen ja viestinnän koulutuksia kaikille Tulanet-laitoksille”, muistuttaa Sanna Marttinen

Perustoiminnan lisäksi Tulanetin tehtävänä on varmistaa, että valtion tutkimuslaitokset voivat toimia yhteiskunnan tukena etenkin silloin, kun maailma ympärillä on epävakaa. Suomessa valmistaudutaan ensi vuoden eduskuntavaaleihin olosuhteissa, joissa tutkittua tietoa tarvitaan entistä enemmän päätöksenteon tueksi. Tulanet onkin halunnut viestiä poliittisille päättäjille toiminnastaan aktiivisesti ja varmistaa, että laitosten painoarvo ei pääsisi unohtumaan.

”Tulanet on koonnut tulevaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen tutkimuslaitosten yhteisiä viestejä ja keskustellut niistä eri puolueiden edustajien kanssa. Tavoitteena on ollut tehdä työtämme näkyväksi ja muistuttaa toimintaedellytysten tarpeistamme. Samalla teemme yhteistyötä muiden tutkimustoimijoiden kanssa suomalaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristön kehittämiseksi. Yhdessä olemme enemmän!”, sanoo Sanna Marttinen.

 

Seuraa Tulanetin kuulumisia ja kannanottoja Twitterissä @TulanetFI ja verkkosivuilla www.tulanet.fi.

 

Lisätiedot:
Sanna Marttinen, Tulanetin toiminnanjohtaja
puh. 029 532 6356, sanna.marttinen[at]tulanet.fi, Twitter: @SannaMartti