Leif Schulman Tulanetin uudeksi puheenjohtajaksi

Tulanet-tutkimuslaitokset ovat tiiviisti mukana toteuttamassa Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekarttaa ja vivuttamassa toimintaan yksityistä ja Euroopan unionin rahoitusta. Tiiviillä yhteistyöllään valtion tutkimuslaitokset vahvistavat tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetia luotsaa tänä vuonna puheenjohtaja Leif Schulman, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja.

Tulanetin puheenjohtaja Leif Schulman. Kuva: Kai Widell.

”Iloitsemme tutkimuslaitoksissa siitä, että tutkimusrahoituksen nostoon on Suomessa nyt yhteinen tahto. Ydinkysymys on se, mistä lisärahoitus saadaan. Tämän ratkaiseminen on Tulanetin kannalta keskeinen kysymys, jotta voidaan jatkaa laadukasta TKI-toimintaa”, toteaa Tulanetin puheenjohtaja Leif Schulman.

Parlamentaarinen TKI-ryhmä esittää rahoituslakia tutkimusrahoituksen nostamiseksi. Schulmanin mielestä on tärkeää huomioida tutkimuslaitosten mahdollisuus vivuttaa yksityistä ja kansainvälistä rahoitusta Suomen TKI-kenttään.

”Me tutkimuslaitokset olemme solmukohdissa perustutkimuksen ja innovaatiotoiminnan välissä, lähellä elinkeinoelämää ja yhteiskunnallista päätöksentekoa. Meillä on erinomainen ymmärrys innovaatioketjusta ja mahdollisuus vetää yrityksiä mukaan tutkimukseen”, näkee Tulanetin puheenjohtaja Leif Schulman.

Osa tutkimuslaitoksista edistää tutkimusten kaupallistamista, osa vaikuttaa sääntely-ympäristöön ja siten yritysten toimintaedellytyksiin.

”Tutkimuslaitokset ovat strategisesti johdettuja organisaatioita. Ne kykenevät suuntaamaan tutkimustaan yhteiskunnan kannalta ajankohtaisiin kysymyksiin ketterämmin, kuin tutkijavetoista perustutkimusta painottavat toimijat. Myös laitosten laajat kotimaiset ja ulkomaiset verkostot vetävät yrityksiä mukaan EU-tutkimusprojekteihin”, lisää Leif Schulman.

Tulanet korostaa yhteiskäyttöä, liikkuvuutta ja tiedonvaihtoa

Tänä vuonna Tulanet-laitoksissa tiivistetään sisäistä yhteistyötä vipuvoiman lisäämiseksi. Tähän ohjaa myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartta.

”Tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja tutkijoiden liikkuvuutta halutaan edistää Tulanetissa vuonna 2022. Työn vaikuttavuutta kasvatetaan myös muutoin sisäistä yhteistyötä tehostamalla ja tuomalla siitä saatavia hyötyjä näkyväksi”, Schulman sanoo.

Koronapandemian vuodet ovat vahvistaneet tutkitun tiedon asemaa niin globaalisti kuin Suomessa. Valtion tutkimuslaitoksilla on ainutlaatuinen ja laaja-alainen rooli tiedon tuottamisen ja soveltamisen arvoketjussa.

 

Seuraa Tulanetin kuulumisia ja kannanottoja Twitterissä @TulanetFI ja verkkosivuilla www.tulanet.fi.

 

Lisätiedot:
Leif Schulman, Tulanetin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja
puh. 029 525 1129, leif.schulman[at]syke.fi, Twitter: @Leif_Sch

Sanna Marttinen, Tulanetin toiminnanjohtaja
puh. 029 532 6356, sanna.marttinen[at]tulanet.fi, Twitter: @SannaMartti