Millaista tukea tutkimuslaitokset tarjoavat kuntapäättäjille?

Tulanet ja Kuntaliitto järjestivät Toimivia kuntia tutkitulla tiedolla -webinaarin kuntapäättäjille marraskuussa 2021. Tutustu tutkimuslaitosten kunnille tarjoamiin palveluihin.

Toimivia kuntia tutkitulla tiedolla -webinaari oli Kuntaliiton ja Tulanetin ensimmäinen yhteisponnistus, ja se oli osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa. Webinaarin aikana kuntien päättäjät ja asiantuntijat tutustuivat tutkimuslaitosten aineistoihin ja palveluihin.

Tilaisuuden avasivat yhdessä Tulanetin puheenjohtaja Arvo Kokkonen ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Kokkosen mukaan tutkimuslaitokset toivovat, että heidän tuottamaansa tietoa käytetään laajalti. Yhteistyö on kuitenkin aina kaksisuuntaista – myös tutkimuslaitokset haluavat oppia kuntien asiantuntijoilta ja päättäjiltä. Katso Arvo Kokkosen puheenvuoro kokonaisuudessaan täältä.

Tulanet ja Kuntaliitto tekevät yhteistyötä, koska haluavat lisätä tutkitun tiedon käyttöä kuntien päätöksenteossa. Reinan mukaan Kuntaliiton oman tutkimustoiminnan tavoitteena on, että kuntien tarpeet ja kysymykset näkyisivät paremmin erilaisissa tutkimuksissa ja että kunnat voisivat paremmin hyödyntää tutkimustuloksia. Katso Timo Reinan puheenvuoro kokonaisuudessaan täältä.

Puheenvuorojen jälkeen kuntapäättäjät saivat kuulla seitsemän eri tietoiskua tutkimuslaitoksista. Tutustu alla tietoiskuista koottuihin tietopaketteihin.

Tutkimuslaitosten tietopaketit kuntien asiantuntijoille ja päättäjille:

1. Hyvinvointi-indikaattorit kuntajohtamisen tukena (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

2. Ravitsemuksen seurantatieto ja itsearviointityökalut käyttöön – tukea toimenpidesuunnitteluun. (Ruokavirasto)

3. Seurantatiedon avulla parempia työoloja ja työhyvinvointia kuntatyöntekijöille (Työterveyslaitos)

4. Ilmastonmuutos haastaa kuntapäättäjän (Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus)

5. Kaupungit innovaatioalustana (VTT, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Luonnonvarakeskus)

6. Edelläkävijöiden verkostoista tukea kuntien kestävyysmurrokseen. Hiilineutraalit kunnat, Kiertotalouskunnat, Luontokunnat.(Suomen ympäristökeskus)

7. Avoimet aineistot maankäytössä ja rakentamisessa (Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos ja Säteilyturvakeskus)