Väestötutkimukset tuottavat tietoa väestön terveydestä

Esittelyssä: Kansallinen väestötutkimus infrastruktuuri FIRI-PBS – Finnish Research Infrastructure for Population Based Survey

Terveys ja hyvinvointi ovat meille kaikille tärkeitä ja näiden arvo on korostunut erityisesti nyt COVID-19 pandemian aikana. Terveys ja hyvinvointi vaikuttavat niin ihmisen omaan elämään ja hänen lähipiiriinsä kuin yhteiskuntaan laajemmin esim. terveydenhuollon resurssien riittävyyden ja kohdentamisen osalta.

Väestötutkimukset tuottavat nimensä mukaisesti tietoa koko väestön terveydestä sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Vastaavasti terveyttä koskevat rekisterit tuottavat tietoa sairastavuudesta ja terveydenhuollon käynneistä syineen, mutta kattavat vain terveydenhuollon palveluiden käyttäjät.

Väestötutkimukset ovat mahdollistaneet mm. erilaisten kroonisten tautien riskilaskureiden kehittämisen, kuten

Nämä riskilaskurit ja riskinarviointityökalut ovat lääkäreiden käytössä, mutta riskilaskurit löytyvät myös netistä ja ovat tavallisten kansalaisten saatavilla ja käytettävissä.

Suomalaisista väestötutkimuksista ja niihin yhdistetyistä rekistereistä koostuva kansallinen tutkimusinfrastruktuuri FIRI-PBS (www.firi-pbs.fi) kokoaa yhteen eri toimijoita, jotka tuottavat tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Se on myös osa laajaa kansainvälistä väestötutkimusten kokonaisuutta ja tekee yhteistyötä mm. eurooppalaisen terveystarkastustutkimusten verkoston (EHES, www.ehes.info) kanssa.

FIRI-PBS:n tavoitteena on tukea olemassa olevien aineistojen laaja-alaista käyttöä korkeatasoiseen tutkimukseen, joka tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja asiantuntijoiden käyttöön. FIRI-PBS myös edistää yhtenäisten, laadukkaiden menetelmien käyttöä uusia aineistoja kerättäessä.

FIRI-PBS:n toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja yhteistyössä mukana ovat Työterveyslaitos (TTL), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin Yliopisto, Tampereen Yliopisto, Turun Yliopisto ja Oulun Yliopisto.

Twitter @FiriPbs