Matkapuhelinten vaatimustenmukaisuus tarkastetaan mittauksin

Esittelyssä: Ionisoimattoman säteilyn laboratorio

On tärkeää, että matkapuhelimet ja muut ionisoimatonta säteilyä lähettävät arkiset laitteet täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset. Markkinoilla olevia laitteita tarkastetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK)  ionisoimattoman säteilyn laboratorioissa.

Turvallisuudesta on kyse silloinkin, kun laboratoriossa tarkastetaan kauppojen varashälyttimiä tai muita valvontaan käytettäviä laitteita.

Ionisoimattoman säteilyn laboratoriotoiminta on jaettu optisen säteilyn sekä sähkö- ja magneettikenttien mittauksiin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat muun muassa lasereiden mittaukset osoitinlasereista tatuoinninpoistolasereihin sekä UV-säteilyn mittaukset. Jälkimmäiseen esimerkiksi matkapuhelimet ja muut langattoman viestinnän säteilylähteet.

Kauneudenhoidossa käytettävä laitteisto on hyvin monipuolista, jolloin vaaditaan molempien laboratorioiden erityiskalustoa ja -osaamista.

Laboratorioissa tehtävä tutkimus on viime vuosina keskittynyt erityisesti valvontamenetelmien kehittämiseen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi laitteiden standardoinnissa, mikä puolestaan palvelee laitteiden valmistajia. Standardin mukaiset tuotteet ovat oletusarvoisesti turvallisiksi, jolloin lopullinen hyötyjä on matkapuhelimen tai muun ionisoimatonta säteilyä lähettävän laitteen käyttäjä.

STUK tekee laboratorioissa myös palvelumittauksia asiakkaille, silloin kun se ei vaaranna STUK:in puolueettomuutta valvontaviranomaisena.