TKI-toiminnan leikkaaminen veisi pohjaa huomisen hyvinvoinnilta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) rakennetaan kilpailukykyä ja kestävää tulevaisuutta. Me tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetissa kannamme suurta huolta viimeaikaisista uutisista eri hallinnonaloihin kohdistuvista leikkauksista ja niiden vaikutuksista suomalaiseen TKI-toimintaan.

Yhteiskuntamme elää murrosvaihetta. Meidän on löydettävä keinot torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa ihmisten hyvinvoinnista tinkimättä. Esimerkiksi asumista, energiantuotantoa, liikennettä ja ruokajärjestelmää on kehitettävä kestävämmäksi ja siirtymät toteutettava oikeudenmukaisesti. Murroksissa tutkimus ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa.

TKI-toiminnan keskeinen rooli kasvun ja uudistumisen ajurina on kirjattu hallitusohjelmaan. TKI-rahoituksen tason nosto 4 %:iin bruttokansantuotteesta on tavoite, jonka Suomen päättäjät, elinkeinoelämä, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut yhdessä jakavat. TKI-toiminta on pitkäjänteistä työtä ja vaatii ympärilleen vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön.

Teemme tutkimuslaitoksissa työtä, jolla turvaamme ihmisten arkea, tuotamme innovaatioita yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa ja olemme mukana ratkomassa yhteiskunnan globaaleja haasteita. Ratkaisukeskeinen tutkimuksemme rakentaa kilpailukykyistä, hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea.

Samalla tutkimus ylläpitää moninaisten asiantuntija- ja viranomaistehtäviemme edellyttämää korkeaa osaamista. Työmme tulee usein näkyväksi vasta kriisien keskellä, kuten THL:n rooli terveytemme turvaajana koronapandemian aikana. Vastaavaa tutkimukseen nojaavaa työtä teemme lukuisilla muillakin alueilla.

Korkeatasoinen ratkaisukeskeinen tutkimuksemme rahoitetaan pitkälti kilpaillulla tutkimusrahoituksella perusrahoituksen turvatessa organisaatioiden toimintaedellytykset. Vakaa kansallinen rahoitusympäristö mahdollistaa huippuosaajien houkuttelun ja menestyksen kilpailussa kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.

Leikkauspäätökset ovat arvovalintoja. Jos Suomi leikkaa TKI-toiminnasta, vaarannamme samalla huomisen hyvinvointia ja kansallista kilpailukykyä. Leikkaukset ovat myös vahva signaali niille suomalaisille ja kansainvälisille huippuosaajille, jotka miettivät mihin asettuvat tutkimustaan tekemään. Toivomme päättäjiltä viisautta tehdä Suomen tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä.

 

Lisätiedot:

Arvo Kokkonen
puheenjohtaja
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
puh. 040 028 0875
arvo.kokkonen[at]maanmittauslaitos.fi

Sanna Marttinen
toiminnanjohtaja
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
puh. 029 532 6356
sanna.marttinen[at]tulanet.fi