Tulanet-laitokset sitoutuivat avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen

Kaikki Tulanet-laitokset ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen allekirjoittamalla tutkimusyhteisön yhdessä laatiman julistuksen. Tavoitteena on, että tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta ja laatua tukeva avoimuus on saumaton osa tutkijoiden arkea. 

Julkisen sektorin Tulanet-laitokset edistävät avoimuutta myös osana valtionhallinnon avoimuushankkeita.

”Tutkimusyhteisöllä ja julkisella sektorilla on yhteinen pyrkimys muuttaa toimintakulttuuriaan entistä avoimemmaksi. Tutkimuslaitokset ovat tärkeä linkki näiden kahden sektorin välillä. Esimerkiksi datan avaamisessa tutkimuslaitokset ovat olleet edelläkävijöitä,” toteaa Tulanetin toiminnanjohtaja Sanna Marttinen

Myös yksittäiset tutkijat voivat näyttää tukensa avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiselle. Julistuksen voi käydä allekirjoittamassa verkkolomakkeella täällä.

Julistus antaa askelmerkit avoimelle tieteelle ja tutkimukselle

Tulanet-laitosten sitoutuminen avoimuuden edistämiseen tutkimuksessa tukee laitosten roolia ratkaisukeskeisen tutkimuksen toteuttajina.

”Avoin toimintakulttuuri lisää luottamusta tutkittuun tietoon. Se tuo tiedon nopeammin hyödynnettäväksi niin yhteiskunnan päätöksentekoon kuin pohjaksi elinkeinoelämän innovaatioille. Avoimuus mahdollistaa myös tutkimusyhteisön voimien yhdistämisen globaalien haasteiden edessä,” Tulanetin puheenjohtaja Johanna Buchert sanoo.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen missiona on

 1. edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
 2. vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa, ja
 3. parantaa tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa
 • tutkijoiden ja tutkimusryhmien välillä
 • tutkimusalojen välillä
 • tutkimuksen ja koulutuksen välillä
 • tutkijoiden, yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä
 • tutkijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien sekä kansalaisten välillä.

Tutkimusyhteisö julistuksen takana

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus laadittiin tiedeyhteisön yhteistyönä Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimana. Kaikki yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat jo ilmaisseet tukensa.

Allekirjoittamalla julistuksen organisaatiot ovat sitoutuneet

 • edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
 • tukemaan ja kannustamaan organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä julistusta tukevien linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
 • osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla.

Julistusta tukevien organisaatioiden suuri määrä kertoo siitä, miten paljon suomalainen tutkimusyhteisö arvostaa tieteen ja tutkimuksen avoimuutta. Tutkimusyhteisö on valmis tarttumaan avoimuuden haasteisiin itsenäisesti, ilman ulkopuolista neuvontaa ja ohjausta. Tutkimusyhteisö haluaa myös edistää avoimuutta vastuullisesti, kaikkien osapuolien ääntä kuunnellen.

 

Tulanetiin kuuluu kymmenen valtion tutkimuslaitosta, joissa työskentelee yhteensä noin 9000 henkilöä. Laitokset tekevät oman alansa pitkäjänteistä ratkaisukeskeistä tutkimusta tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.