Laboratoriotoiminnassa tarvitaan laajaa yhteistyötä ICT-haasteiden selättämiseksi

Miten siirretään laboratoriolaitteiden tuottamia isoja datamassoja eri käyttäjäryhmille? Riittääkö pilvipalveluiden tietoturva? Ymmärtävätkö ICT-ratkaisujen palveluntarjoajat laboratorioiden erityishaasteita? Näitä pohdittiin tutkimuslaitosten järjestämässä työpajassa yhdessä Valtorin, CSC:n ja muiden kumppanien kanssa.

Laboratorioiden ICT-tarpeet ovat hyvin erilaisia kuin toimistyöskentelyn. Mittauksissa ja laboratoriotoiminnassa tuotetaan isoja datamassoja, joita on tarpeen jatkojalostaa ja liikutella eri käyttäjäryhmien välillä. Laboratorioiden ja kenttämittausten laitekanta ja laitteiden ohjelmistoratkaisut voivat olla varsin iäkkäitä tai uusinta uutta, jolloin ICT-tuelta vaaditaan laajaa osaamista ja ymmärrystä. Laboratoriotoiminta on usein myös merkittävä osa viranomaistoimintaa ja siten tietoturvan merkitys korostuu.

Tällä hetkellä tutkimuslaitosten laboratorioille ICT-ratkaisuja tarjoavat Valtori ja kaupalliset toimijat. Laboratorioiden tiedonhallinta on pääsääntöisesti kunkin organisaation tietojärjestelmäratkaisujen mukainen. Kuitenkin näyte- ja tulostietojen hallinta, eli LIMS (Laboratory information management system) -järjestelmät ovat kaupallisten toimijoiden varassa.

Kuvaaja: Sanna Marttinen, Tulanet

Tulanetin laboratorioryhmä järjesti työpajan, jossa pohdittiin millaisia ICT-ratkaisuja laboratoriot ja mittaustoiminta tulevaisuudessa tarvitsevat. Työpaja kokosi yhteen tutkimuslaitosten laboratorioiden johtoa, tutkijoita, ICT-asiantuntijoita ja palveluntarjoajia. Laboratoriotoimintaan soveltuvia ratkaisuja esittelivät Valtori ja CSC sekä pilvipalveluiden käytön mahdollisuuksia Gofore Oy. Valtiovarainministeriön edustaja esitteli julkiselle hallinnolle laadittuja toimintaohjeita pilvipalveluiden käytölle. Perusajatus tuntui olevan, että kehityksessä kannattaa olla mukana ja edetä tekniikan käytössä tietoisin ja perustelluin askelin.

Laboratoriotoiminta ja mittaukset todettiin varsin haastavaksi toimintaympäristöksi. Tutkimuslaitosten laboratorioiden yhteistyönä tulemme kokoamaan laboratorioiden ICT-tarpeita ja haasteita, ja kutsumme palveluntarjoajat ratkomaan niitä yhdessä kanssamme. Nähdään seuraavassa työpajassa!

 

Tulanetin laboratorioryhmän puolesta

Tero Väisänen, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Janne Nieminen, ylijohtaja, Ruokavirasto, Tulanetin laboratorioryhmän puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tulanetin laboratorioryhmä on valtion tutkimuslaitosten laboratorioalan asiantuntijoiden yhteistyöfoorumi. Siihen kuuluvat Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus, Säteilyturvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja VTT.