Geoportti kokoaa yhteen paikkatiedon palvelut ja auttaa tutkijoita hyödyntämään paikkatietoa teholaskentaympäristössä

Juuri avattu Geoportti.fi on paikkatietoalan uusi portaali, jonka kautta helpotetaan tutkijoille pääsyä kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin aineisto- ja metatietopalveluihin, CSC:n laskentapalveluihin sekä oGIIR-hankkeessa luotuihin luento- ja muihin koulutusmateriaaleihin.

Paikkatietoaineistoja sekä geoinformatiikan menetelmiä kehittävä ja hyödyntävä tutkimus on jatkuvassa murroksessa. Avoimen paikkatiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja kaupallisten ohjelmistoratkaisujen rinnalle on noussut korkeatasoisia ilmaisia ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia paikkatietotyökaluja. Kuitenkin tutkijayhteisöstä kuuluu jatkuvasti toiveita, miten tutkimus hyötyisi paikkatietoaineistoista ja geoinformatiikan menetelmistä vieläkin paremmin eli tehokkaammin ja käytettävämmin.

Tutkijayhteisön tarpeisiin vastataan, kun 8.5.2019 Geoinformatiikan tutkimuspäivillä avattiin kaikille paikkatietoa hyödyntäville tutkijoille tarkoitettu Geoportti.fi -sivusto. Sivusto kokoaa yhteen kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa saatavilla olevat aineistot, merkittävimmät paikkatietojen käsittelyn työkalut sekä joukon ohjeita ja koulutusmateriaaleja, joiden avulla käyttäjät voivat etsiä omiin tarpeisiinsa sopivia paikkatiedon käsittelyn lähestymistapoja. Sivustolta tulee löytymään myös ohjeet siitä, miten CSC – Tietotekniikan keskus Oy:n Taito-teholaskentaympäristöön koottuja valtakunnallisia paikkatietoaineistoja on mahdollista prosessoida ympäristöön valmiiksi asennetuilla työkaluilla.

Geoportti.fi -etusivulta pääsee pääteemojen alta etsimään aineistoja ja tietoja paikkatietojen teholaskennasta hyödyntämään tutkimusta.

oGIIR-hankkeen tavoitteena laajentaa paikkatietojen hyödyntämistä ja paikkatietojen teholaskentaa

Geoportti.fi -sivuston on toteuttanut oGIIR-konsortio (Open Geospatial Information Infrastructure for Research – Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri), jonka jäseninä on joukko tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. oGIIR-hankkeen tavoitteena on luoda käyttäjälähtöisyyteen ja avoimeen saatavuuteen perustuva rakenne tukemaan Suomen tutkimusyhteisöä ja tehostamaan paikkatietoalan tutkimusta. Kohderyhmänä ei siis ole pelkästään geoinformatiikan tutkijat, vaan tavoitteena on laajentaa paikkatietojen hyödyntämistä eri tutkimusaloilla. Erittäin merkittävää hankkeen toiminnassa on, että se toimii yli yliopisto- ja tutkimuslaitosrajojen. Hankkeen uraauurtavaa toimintaa oli myös avata CSC:n laskentaresurssit konsortioon kuuluneiden tutkimuslaitosten käyttöön, kun yliopistot tällaisen palvelun piiriin olivat kuuluneet jo pitkään.

oGIIR-hankkeessa on viety valmiiksi suuri joukko kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin aineistoja CSC:n Taito-superklusteriin. Näitä on jalostettu helpommin käytettäviksi mm. yhdistelemällä valtakunnallisia aineistoja suuriksi kokonaisuuksiksi joko virtuaalirastereina tai GeoPackage-tiedostoina. Myös kaikki CSC:n Paituli-palvelun aineistot ovat suoraan käytettävissä. Taito-ympäristöön on myös valmiiksi asennettu joukko yleisimpiä paikkatietojen prosessointi- ja analyysityökaluja, sekä ohjelmointiympäristönä yleisimmillä spatiaalisilla kirjastoilla laajennettuna.

– ”Erittäin mielenkiintoista nähdä, miten teholaskentakapasiteettia tullaan hyödyntämään valtakunnallisten paikkatietoaineistojen analysoinnissa. Tällaiset analyysit ovat työpöytäympäristöissä olleet joko erittäin paljon aikaa vieviä tai mahdottomia” toteaa konsortion johtaja Prof. Juha Oksanen.

Geoportista löytyy myös hankkeessa luodun GeoCubes Finland -konseptin ohjeet ja demosovellus. Konseptilla pilotoidaan paikkatietoaineistojen hallintaa, analysointia ja visualisointia datakuutioina sisältäen joukon teknisesti harmonisoituja valtakunnallisia aineistoja. Koulutukseen Geoportti tarjoaa valmiita luentomateriaaleja, best practices dokumentteja ja välineitä oman paikkatieto-osaamisen arvioimiseen. Yritysyhteistyönä ESRI on tarjonnut täydet ArcGIS-lisenssipaketit konsortion jäsenten käyttöön. Aineisto-, laskenta- ja koulutuspalveluiden lisäksi Geoportti tulee tarjoamaan UEF Drone Labs -palveluja, joista vastaa Itä-Suomen yliopiston droonikartoitusyksikkö.

Pyöräilijöiden pysähdysten lukumäärä risteysalueilla Helsingin keskustassa. Kartta perustuu Sports Tracker liikuntasovelluksella kerättyihin pyöräilyreitteihin 2010-2012. Vain käyttäjien julkisiksi asettamat reitit ovat mukana analyysissä. Kuva: Anna Brauer ja Juha Oksanen, Paikkatietokeskus. [Pysähdyksiksi on luokiteltu kestoltaan 10-180 sekunnin tauot liikkeessä.]

 

Työpajoista vauhtia Geoportin käyttöön

oGIIR-hanke järjestää yhdessä Tulanetin kanssa syksyllä 2019 erilliset Geoportti-työpajat perus– ja tehokäyttäjille, joihin osallistumalla voi hahmottaa Geoportin palveluiden hyödynnettävyyttä omiin tutkimustarpeisiinsa.

oGIIR-hankkeen rahoittavat Suomen Akatemia ja konsortion organisaatiot yhdessä. Hankkeen taustalla on tutkimuslaitosten pitkäaikainen yhteistyö. Geoportti-palvelut on tarkoitettu vapaasti käytettäviksi tutkijayhteisölle. Käytön ehtona on ainoastaan CSC:n ympäristön käyttöluvan lisäksi hankkeen mainitseminen tieteellisten tuotosten yhteydessä esimerkiksi muodossa “Työssä on käytetty aineistoja/laskentaresursseja, jotka on tarjonnut ‘Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri’ (oGIIR, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513)” / “We made use of geospatial data / computing resources provided by ‘Open Geospatial Information Infrastructure for Research’ (oGIIR, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513)“.

Tutustu Geoportti.fi -sivustoon.

 

Juha Oksanen ja Laura Puranen

Juha Oksanen toimii Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen geoinformatiikan ja kartografian osaston johtajana sekä oGIIR-hankkeen koordinaattorina. Laura Puranen toimii saman osaston projektikoordinaattorina. Sähköposti: etunimi.sukunimi@nls.fi.

 

Tämä blogikirjoitus perustuu Prof. Juha Oksasen ja Laura Purasen artikkeliin, joka on alun perin julkaistu Positio-lehdessä 1/2019.