Laadukkaaseen datan keruuseen on panostettava

Valtioneuvoston tietopoliittisten linjausten luonnoksessa nostetaan yhtenä Suomen vahvuutena esiin laajat ja kansainvälisesti tasokkaat perustietovarannot, joista huomattava osa tuotetaan valtion tutkimuslaitoksissa. Selonteon luonnostekstissä painotetaan tietovarantojen laatua ja tiedon saatavuutta, mutta itse datan keruuta ei juuri käsitellä. Selonteossa olisi tärkeää tunnistaa panostukset, jotka tarvitaan laadukkaan ja pitkäjänteisen datan keruuseen ja sen saattamiseen hyödynnettävään muotoon datan jatkokäytön ohella.

Julkisen ja yksityisen sektorin tuottaman datan hyödyntämistä tulisi kehittää yhteisillä pelisäännöillä. Tutkimustyössä muodostuvien julkaisujen, datan ja menetelmien avoimuuden edistäminen on tarpeellista, jotta tutkimustieto saadaan paremmin käyttöön sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa että elinkeinoelämän hyödyksi.

Eettiset kysymykset ovat keskeisiä niin datan avaamisessa, tutkimustoiminnassa kuin tekoälyratkaisuissa, ja niistä tulisi käydä avointa keskustelua. Tekoälyratkaisuille olisi tarpeen määritellä avoimuuden periaatteet.

Lue Tulanetin lausunto valtioneuvoston tietopoliittisen selonteon luonnokseen kokonaisuudessaan.