Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö tutkimuslaitosten työssä 6.9.

Koulutustilaisuus Tulanet-laitosten tutkijoille

Aika: 6.9.2018 kello 9.00 – 16.00
Paikka: SYKEn auditorio / mahdollisuus osallistua myös etänä
Ilmoittautuminen

Tutkimuslaitoksissa tehdään laajasti monitieteistä tutkimusta, johon osallistuu useiden laitosten tutkijoita ja ulkomaisia kumppaneita. Näissä tutkimuksissa eri tieteenalojen toimintatavat, työskentelykulttuurit ja laadunvarmistusjärjestelmät on sovitettava yhteen. Myös kilpailu tutkimusrahoituksesta on kiristynyt. Tutkimushankkeissa on kuitenkin noudatettava hyvää tutkimusetiikkaa ja tunnettava yleiset hyvät tieteelliset käytännöt. SYKE järjestää yhdessä muiden valtion tutkimuslaitosten kanssa koulutuksen ”Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö tutkimuslaitosten työssä’. Tilaisuudessa asiantuntijat johdattelevat tutkimuseettiseen ajatteluun ja esittelevät hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja uuden eurooppalaisen tutkimuseettinen ohjeen. Koulutuksessa esitetään myös ohjeistus tekijyydestä sopimiseen tutkimushankkeissa. Esitysten pohjalta keskustellaan, miten tutkija, tutkimusryhmät ja – laitokset voivat edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

Ohjelma
Puheenjohtajana toimii Eeva Primmer SYKE
9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.30 – 9.45 Avaus, Per Mickwitz, SYKEn tutkimusjohtaja
9.45 – 10.15 Johdanto tutkimusetiikan ajatteluun, Henriikka Mustajoki Tieteellisten
Seurain Valtuuskunta (TSV)
10.15 – 10.45 Hyvä tieteellinen käytäntö – Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita
ja suosituksia, Iina Kohonen, Tenk
10.45 – 11.00 tauko
11.15 – 11.45 The European Code of Conduct for Research Integrity – uusi
eurooppalainen tutkimuseettinen ohje tutkijan käytösoppaana, Krista Varantola, Tenk /
Iina Kohonen, Tenk
11.45 – 12.15 Tutkimusetiikka ihmistieteessä – ennakkoarvioinnin näkökulma, Erika
Löfström, Helsingin yliopisto
12.15 – 13.00 Omakustanteinen lounastauko
13.00 – 13.30 Kenen nimiin? Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus tekijyydestä
sopimiseen, Iina Kohonen Tenk
13.30 – 14.00 Kuinka tutkimusetiikka näkyy tutkimuslaitoksen tavoissa toimia?,
Katajajuuri Emilia, Luke
14.00 – 14.20 kahvitauko
14.20 – 15.00 Ryhmätyö – Hyvien tieteellisten käytäntöjen edistäminen
tutkimusryhmissä ja -laitoksissa ja ryhmätöiden purku
15.00 – 15.30 Tutkimusetiikan tukihenkilöiden puheenvuorot (SYKE ja VTT)
15.30 – 16.00 Yhteenveto ja päivän päätös

Lisätietoja: minna.wasenius@ymparisto.fi