Vertailulaboratorioiden tulevaisuutta ennakoimassa

Tänään pääsin osallistumaan tulevaisuusverstaaseen, jossa ennakoitiin ympäristömittauksia tekevien  vertailulaboratorioiden tulevaisuutta. Useiden tutkimuslaitosten yhteydessä toimii vertailulaboratorio, jonka tehtävä on pitää huolta siitä, että alan toimijoiden tekemät mittaukset ovat vertailukelpoisia ja tiedot luotettavia. Tämä on edellytys sille, että tietoa voidaan hyödyntää julkisessa päätöksenteossa. Ympäristöalan mittaustoiminta on kuitenkin suuressa muutoksessa mm. teknologian kehityksen ja uusien palvelumallien myötä. Siksi käynnissä on tutkimus- ja selvityshanke, missä pyritään muodostamaan yhteinen kansallinen näkemys vertailulaboratorioiden halutusta ja toivottavasta tulevaisuudesta eri alan toimijoiden kesken. Tulevaisuusverstas oli osa hanketta, jossa käytetään monipuolisesti erilaisia tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä.

Sanna Marttinen,
Tulanetin toiminnanjohtaja