Kansalaishavaintojen järjestämiseen löytyy nyt ohjeita

Tänään saatiin kansiin usean tutkimuslaitoksen ja muiden toimijoiden yhteistyönä toteutettu kooste kansalaishavaintojen keräämisen hyvistä käytännöistä ja ohjeista. Ne julkaistiin Julkisen hallinnon JHS-suosituksena (JHS 202), joka toimii oppaana kansalaishavaintojen keräämistä suunnitteleville toimijoille. Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeä osa ympäristötiedon keruuta mittalaitteiden tuottaman tiedon ja tutkijoiden havaintojen ohessa. Jo vuosikymmenien ajan Suomessa on kerätty kansalaisten havainnoimana tietoa mm. lumen syvyydestä, vesistöjen korkeuksista, eliölajeista ja riistan määrästä. Toivottavasti tämä kooste osaltaan edistää kansalaisten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä. Suositukseen pääsee tutustumaan täältä.

Sanna Marttinen,
Tulanetin toiminnanjohtaja