Tulevaisuuskatsausten taustalla pitkäjänteistä tutkimusta

Mihin Suomi on menossa? Tähän viitteitä antavat ministeriöiden juuri julkaistut tulevaisuuskatsaukset. Niissä ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsauksissa on asiaa uusista teknologioista niukkeneviin luonnonvaroihin, työn murroksesta turvallisuushaasteisiin ja paljon muuta. Tulevaisuustyölle tukevan pohjan tarjosi tutkimuslaitosten pitkäjänteinen tutkimus ja sen pohjalle rakentuva näkemys tulevaisuuden suunnista. Tulanet oli osaltaan edistämässä poikkihallinnollisuutta organisoimalla valmisteluvaiheessa ministeriöiden ja tutkimuslaitosten yhteisen työpajan. Monet katsausten aiheista ulottuvat usean ministeriön toimialalle ja selvää on, että niihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan vahvaa poikkitieteellistä ja –hallinnollista yhteistyötä. Tulevaisuuskatsauksiin palataan vielä varmasti moneen otteeseen myös tulevien vaalien ja hallitusneuvottelujen aikana. Kannattaa siis tutustua niihin jo nyt. Tulevaisuuskatsaukset löytyvät täältä.

Sanna Marttinen,
Tulanetin toiminnanjohtaja