Organisaatio

Tulanetin toimintaa johtaa pääjohtajista koostuva johtoryhmä. Vuonna 2020 puheenjohtajana toimii Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert.

Yhteenliittymän toimintaa koordinoi toiminnanjohtaja Sanna Marttinen, joka valmistelee ja toimeenpanee johtoryhmän päätökset. Toiminnanjohtaja suunnittelee Tulanetin toimintaa, ylläpitää hyvää yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä edustaa Tulanetia monissa tiede- ja tutkimuspolitiikan työryhmissä. 

Viestinnässä toiminnanjohtajan tukena on kulloisenkin puheenjohtajalaitoksen viestintäyksikkö.

Käytännön yhteistyötä tehdään tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa.